Xarxarubiempresa
Interessos
Membres: 26
Xarxarubiempresa
Una iniciativa de la OSE

OBJECTIUS:
- Generar dinàmiques de relació, partenariat, col•laboració i inversió creuades entre la mateixa comunitat-xarxa i les empreses locals.
- Difondre totes els serveis i projectes de l’OSE de forma gratuïta i viral.
- Captar projectes amb component tecnològic, innovador, d’emprenedors joves i amb formació universitària.

PERFILS:

- Qualsevol persona de Rubí que tingui inquietuds per a l’emprenedoria i el seu desenvolupament i millora professional. (emprenedors).
- Qualsevol persona que vulgui compartir i experimentar o desenvolupar idees de negoci (protoemprenedors).
- Qualsevol empresa de Rubí que vulgui contactar amb empresaris, emprenedors i professionals locals (empreses i professionals locals).

QUI SOM:
La xarxarubiempresa es una iniciativa adreçada a facilitar el procés de col•laboració i cooperació entre empreses i emprenedors de Rubí. La impulsa l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí, que te com a missió afavorir la modernització i competitivitat de l’estructura empresarial.

QUÈ FEM:
La xarxarubiempresa es un espai d’oportunitats de relació i cooperació entre empreses amb els objectius de crear xarxa i comunitat entre les empreses de Rubí.
Des d’aquest espai pretenem:
Facilitar contactes i promoure relacions de cooperació entre les empreses generant noves oportunitats de negoci.
Impulsar l’intercanvi i la transferència de coneixements i experiències entre els emprenedors i les emprenedores de les empreses.
Detectar nous projectes empresarials de caràcter innovador i/o tecnològic.
Identificar necessitats col•lectives de les empreses.
Crear un bon clima de treball Ajuntament-empresaris des d’on consolidar un nucli actiu per iniciar projectes que aportin valor a les empreses i a Rubí com per exemple: recerca de proveïdors locals, projectes formatius compartits, projectes de conciliació, projectes de millora de polígons, ..

QUI POT PARTICIPAR:
Estan convidades des de l’inici:
- Totes aquelles empreses ubicades a Rubí que hagin estat assessorades per l’Oficina de Serveis a l’Empresa.
- Totes les empreses que formen part de la Base de Dades de l’Oficina de Serveis a l’Empresa.

I també poden participar:
- Qualsevol empresa de Rubí que vulgui contactar amb empresaris, emprenedors i professionals locals.
- Qualsevol persona de Rubí que tingui inquietuds per a l’emprenedoria i el seu desenvolupament i millora professional. (emprenedors).
- Qualsevol persona que vulgui compartir i experimentar o desenvolupar idees de negoci (protoemprenedors).

Les empreses  hauran de formalitzar la seva inscripció a la base de dades de l’Oficina de Serveis a l’Empresa, omplint un qüestionari  en línia de dades genèriques

 

PROTOCOL DE VALORS I REGLAMENT INTERN
Les empreses, persones emprenedores o protoemprenedores han de promoure  i actuar en línia amb els següents valors:
  - Seguir pràctiques empresarials justes i honestes, i sempre d’acord amb la legalitat vigent.
  - No involucrar mai l’empresa en pràctiques poc apropiades, il.legals, i/o amb parts que puguin malmetre la reputació de la xarxa ni de la Oficina de Serveis a l’Empresa.
  - Fer bon ús de la informació sobre altres empreses, especialment quan la informació obtinguda és el resultat de participar conjuntament en les diferents activitats  que s’organitzen dintre de la xarxarubiempresa tractant la informació amb discreció i confidencialitat en tot moment.
  - No servir-se de les dades relatives a altres empreses per realitzar accions de spamming o altres activitats anàlogues que es desviïn de la finalitat per a la que la xarxarubiempresa  ofereix els seus serveis.
  - Fer un bon ús de les activitats programades per la xarxarubiempresa, mantenint sempre una actitud positiva, proactiva, i col.laboradora que contribueixi al seu èxit.
  - No destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin al Blog de la xarxarubiempresa.
  - No introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altres dispositiu lògic que siguin susceptibles de causar qualsevol mena d’alteració en els sistemes informàtics de la xarxarubiempresa.
  - No utilitzar comercialment, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, programari i en general, qualsevol classe de material accessible en la web, tot i que tots els continguts del blog, tret que s’indiqui el contrari, són titularitat exclusiva de l’OSE.
  - Autoritzar expressament a l’OSE, al tractament automatitzat de les seves dades personals per a les finalitats per a les quals s’ha creat la xarxarubiempresa i esmentades en el present document, així com la publicació al directori d’empreses de la web de les dades generals indicades al formulari de sol.licitud, i amb l’objectiu de facilitar el contacte entre les empreses.
  - L’OSE per al funcionament del blog. S’exclou de tota la responsabilitat que es pogués derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic, motivat per causes alienes a l’OSE.
  - L’OSE declina tota responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora de la web, ja que la funció dels links que apareixen és únicament la d’informar a les empreses i emprenedors/es sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre un tema en concret.

Telèfon fixe: 93 588 70 00
Adreça: Carrer Can Serra, 3, 08191 Rubí, Barcelona, España, Rubí, Espanya