Paral·lelament, també s’han reprès els treballs de millora de la seguretat viària a la C-1413, BP-1503 i al polígon de La Llana, interromputs a causa de la Covid-19

L’Ajuntament ha engegat aquesta setmana una de les actuacions incloses al Pla d’inversions financerament sostenibles. Concretament, l’actuació consisteix en la renovació de l’enllumenat públic amb tecnologia LED als polígons industrials de Cova Solera i Can Jardí. Paral·lelament, aquest dilluns també s’han tornat a posar en marxa els treballs de millora de la seguretat viària a la C-1413, BP-1503 i al polígon de La Llana, que havien quedat aturats com a conseqüència de la situació generada per la Covid-19.

Enllumenat amb tecnologia LED
Amb l’actuació a Cova Solera i a Can Jardí, l’Ajuntament pretén millorar i renovar l’enllumenat públic d’aquests dos polígons industrials per dotar-los d’una millor il·luminació i, per tant, oferir una major seguretat a la zona. La intervenció també permetrà esmenar defectes elèctrics de la xarxa.

Les tasques es realitzaran als següents carrers: passatge del Compositor Schubert, carrer del Compositor Schumann, avinguda del Compositor Bizet, carrer del Compositor Bach, carrer del Compositor Wagner, carrer del Compositor Chopin, carrer del Compositor Verdi, carrer del Compositor Vivaldi, carrer del Compositor Schubert, carrer de Luxemburg, camí de la Riera, avinguda de Can Sucarrats, avinguda de Cova Solera, carrer d’Atenes i carrer de Praga.

Els treballs consten de tres blocs: instal·lació de lluminàries LED, reparació de desperfectes de la instal·lació i substitució de quadres de control.

Pel que fa a la instal·lació de lluminàries LED, se’n col·locaran un total de 530 unitats. La potència d’aquestes lluminàries LED es determinarà en funció dels estudis lumínics i segons les característiques dels vials.

El projecte també contempla tot un seguit d’actuacions per reparar els defectes elèctrics existents a la xarxa d’enllumenat públic, com el subministrament i connexió de caixa de borns de fusibles, la recerca i anàlisi dels defectes elèctrics i mecànics a la instal·lació d'enllumenat, la reparació d'arqueta de registre consistent en la instal·lació d’un nou marc i tapa, treballs de separació de xarxa de terres o l’execució d’un tram de 50 metres lineals de nova rasa per canalitzar diversos tubs, entre d’altres.

Per últim, també se substituiran un total de vuit unitats de quadres de control d’enllumenat.

L’empresa que porta a terme les obres, per un import de 349.148,71 euros, és Serveis Integrals de Manteniment RUBATEC, SA. El termini previst per a l’execució dels treballs és d’uns quatre mesos.

Seguretat viària a la C-1413, BP-1503 i al polígon de La Llana
Aquesta setmana també s’han tornat a posar en marxa els treballs de millora de la seguretat viària a la C-1413, BP-1503 i al polígon de La Llana. Les obres van quedar interrompudes quan es va  declarar l’estat d’alarma per la Covid-19, amb un 95% de l’actuació executada. Ara només manca col·locar la senyalització viària vertical i posar en funcionament la semaforització. Es preveu que els treballs finalitzin d’aquí a dues setmanes, com a màxim.