Un estudi posa en relleu la necessitat que aquests espais fomentin el transport públic i l’accés a peu així com cal impulsar el vehicle elèctric i l’ús compartit

L’anàlisi de la mobilitat a tres Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de Rubí posa de manifest la necessitat d’aprofundir en millores a la mobilitat. A encàrrec de l’Ajuntament, la consultoria especialitzada en mobilitat Lavola ha analitzat els PAE de Can Rosés, Can Jardí i Rubí Sud perquè serveixi de guia a l’hora de decidir futures inversions.

En primer lloc, aquest estudi apunta a la necessitat de crear taules de mobilitat a cada polígon que permetin implicar empreses i treballadors en la definició i aplicació de les millores.

La promoció de la mobilitat sostenible i segura és un dels punts a reforçar que assenyala el text. En aquest sentit, apunta a facilitar el carpooling i el carsharing entre les persones que treballen en aquests polígons a través de la reserva d’espais d’aparcament. També proposa la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Dins d’aquest paquet de mesures, s’aposta per fomentar l’oferta de transport públic.

El regidor de Mobilitat i Accessibilitat i de Serveis a l’Empresa, Rafael Güeto Ortiz, ha valorat aquest informe com una eina molt útil: “aquest estudi ens reafirma en la voluntat de continuar invertint en la millora dels nostres Polígons d’Activitat Econòmica. La mobilitat és essencial per continuar sent una ciutat atractiva per a l’activitat empresarial i per això hem analitzat què cal potenciar i què cal millorar de cara al futur”. Güeto també ha recordat que en aquest àmbit la Generalitat també hi ha de jugar el seu paper: “Ens agradaria comptar amb més col·laboració de la Generalitat i que desenvolupi el Pacte Nacional per a la Indústria. És la millor eina per fomentar l’activitat i les millores en  els nostres Polígons d’Activitat Econòmica”.

Una altra via de treball és impulsar plans de desplaçament entre les diferents empreses ubicades en aquests polígons de manera que s’utilitzin sistemes que vagin en la línia de la sostenibilitat. Amb les companyies també es proposa explorar la possibilitat de fomentar el teletreball i la flexibilitat horària amb la intenció de reduir la congestió.

L’ampliació de voreres, l’eliminació de barreres arquitectòniques i la millora i ampliació del nombre de passos de vianants són altres propostes encaminades a facilitar l’accés i els moviments a peu dins els PAE.

Facilitar l’ús de la bicicleta és un altre dels aspectes a millorar als PAE per això l’informe proposa la construcció de carrils i aparcaments per a bicicletes.