El dilluns 24 de febrer començaran els treballs d’asfaltatge previstos en el Projecte de millora de la seguretat viària: C-1413, BP-1503 i polígon de La Llana.

Les obres, que tenen una durada prevista d'una setmana, s'iniciaran a la pl. Verneda i aniran avançant fins a acabar a la rotonda entre la C-1413 i l'av. Molí de la Bastida -afectant també el encreuament entre la BP-1503 i l'av. Molí de la Bastida i el carril bici d'aquesta darrera via-.

Seguint els criteris fixats pel Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, l’afectació al trànsit es realitzarà en horari diürn. Concretament, els treballs es duran a terme de dilluns a dijous entre les 10 i les 18 h, evitant les hores punta. El divendres es treballarà fins a les 14 h.

En cap moment es tallarà el trànsit a la BP-1503 i a la C-1413, ja que sempre restaran lliures dos carrils, un per cada sentit de circulació.