El programa “Planifica estratègicament la teva empresa” és un projecte subvencionat al 100% per l’Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona, i està destinat a ensenyar a les empreses a fer les seves previsions de futur.

L’objectiu del projecte és generar una metodologia que ajudi a analitzar la projecció futura de l’empresa, perquè se’n pugui valorar la supervivència i la competitivitat.

El projecte es complementa amb una eina que permetrà fer la projecció a tres anys de forma ràpida i fiable a través d’un Excel de previsions.

La participació en el programa es desenvoluparà des del mes d'octubre fins al mes de desembre de 2014, i es podrà adaptar a la disponibilitat de l’empresa.