ESTUDIS I PUBLICACIONS

MES I ANY

TEMÁTICA

Els polígons d'activitat econòmica de la demarcació de Barcelona. Explotació de les dades del Sistema d'Informació de Polígons d'Activitat Econòmica (SIPAE).
Hermes
Recull de dades de la província de Barcelona
Estudi Estructura Empresarial de la Demarcació de Barcelona 2018
Cens de naus i parcel·les 2016
Informe cens naus i parcel·les desocupades PAE 2016
"Rubí, excel·lència empresarial" - Dossier del Diari de Terrassa
Informació de les pontencialitats econòmiques de Rubí en quan al seu territori, el seu desenvolupament industrial i la seva proximitat a Barcelona.
Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica de Rubí (2014)
Cens de naus i terrenys als Polígons d'Activitat Econòmica de Rubí (2010)
Estudi de vies de col·laboració entre l'Ajuntament de Rubí i els Agents de la Propietat Immobiliària (2010)
Estudi d'Infraestructures de Telecomunicacions als Polígons d'Activitat Econòmica de Rubí (2009)
Document Guia per a la Cogestió del Polígon d'Activitat Ecomòmica Molí de la Bastida de Rubí (2009)
Conclusions de l'Estudi de situació i estat dels Polígons d'Activitat Econòmica (2007)
Polígon industrial Carretera de Terrassa (2007)
Estudi de situació i estat dels Polígons d'Activitat Econòmica
Polígon industrial Can Rosés (2007)
Estudi de situació i estat dels Polígons d'Activitat Econòmica
Polígon industrial Can Sant Joan (2007)
Estudi de situació i estat dels Polígons d'Activitat Econòmica
Polígon industrial Ca n'Alzamora (2007)
Estudi de situació i estat dels Polígons d'Activitat Econòmica
Polígon industrial Rubí Sud (2007)
Estudi de situació i estat dels Polígons d'Activitat Econòmica
Polígon industrial Can Jardí (2007)
Estudi de situació i estat dels Polígons d'Activitat Econòmica
Polígon industrial Cova Solera (2007)
Estudi de situació i estat dels Polígons d'Activitat Econòmica