Rubí és un dels principals motors industrials de Catalunya que compta amb 11 polígons d'activitat econòmica (PAE) que ocupen una superfície de gairebé 400 hectàrees.

Fent clic sobre el mapa, podràs accedir a la informació detallada de cada un dels polígons: informació de caràcter urbanística, dades de gestió, transport, oferta immobiliària, subministraments bàsics, serveis disponibles i tipologia d'activitat.

Estudis dels polígons d'activitat econòmica de Rubí
Estudis dels polígons d'activitat econòmica de Rubí