CiT 5A Ctra. de Terrassa

Mapa

  Clica sobre la imatge per veure el mapa ampliat.

  Localització

  Coordenades GPS: 41º 30' 26. 51" N // 2º 02' 02. 71"E

  Informació general

 • Qualificació: industrial aïllada Pla General 1986 i industrial en illa tancada del Pla General 1986
 • Tipologia: edificació aïllada, permet la divisió de naus en filera i edificació segons alineació vial
 • Ús principal: industrial fins a categoria 5ª, ús recreatiu, comercial, oficines, esportiu, residencial en modalitat d'un habitatge per activitat industrial
 • Any aprovació pla parcial: nd.
 • Estat de l'urbanització: Urbanitzat.
 • Ha totals: 22,84.
 • Nombre d'empreses: 58, sense comptar autònoms i comerços (font: SABI 2015).
 • Plànol del polígon (PDF).
 • Més detall informació urbanística.
 • Consulta oferta actual de sòl i sostre.

Resum de l'oferta inmobiliària del polígon:


 

Subministres bàsics

 • Aigua: Sociedad Regional Abastecimiento de Aguas, S.A.U. (SOREA).
  Abastament en xarxa: 90,65%.
 • Electricitat: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.
 • Gas: Gas Natural Distribución SDG, S.A..
 • Residus: No disposa de gestors residus industrials localitzats al polígon.
  Consulta els gestors de residus industrials.
 • Telecomunicacions: Disponibilitat d'ADSL i cobertura wimax.

Mobilitat

 • Distància a xarxa viària principal: 1.2 km.
 • Vies principals d’accés: C-16 / BP-1503 i C-1413.
 • Transport públic: Línia 1 i 6 d'autobús urbà.
  Més informació a www.rubibus.com.

 

Serveis disponibles

 • Restaurants

Fonts

Planejament urbanístic vigent

Font de l'imatge: Estudi Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica 2014

Distribució per grans sectors

Distribució per activitats econòmiques