Per a emprenedors/es

Oferim una sèrie de recursos per ajudar els emprenedors/es a aconseguir vies de finançament en diferents línies:

Finançament bancari

 Exempcions i Bonificacions municipals i fiscals
 Finançament públic Ajudes, subvencions i bonificacions
Inversió privada Capitalització de l'atur
 Microcrèdits Crowdfunding i finançament alternatiu