La Direcció General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, ha creat un qüestionari de Salut empresarial que permetrà realitzar una avaluació del negoci.

L’enllaç per accedir-hi és el següent: https://saludempresarial.ipyme.org/
 
Aquesta eina s’adreça a autònoms/es i a persones propietàries de petites i mitjanes empreses per tal que puguin fer una autoavaluació del seu negoci i anticipar-se a possibles reptes de futur.

Informació adiccional

Si una vegada realitzat l'autodiagnòstic necesites assessorament posat en contacte amb l'Oficina de Serveis a l'Empresa de l'Ajuntament de Rubí, dades de contacte masm@ajrubi.cat ( Miguel Segura), telèfon 93 588 70 00 ext 1439 i participa en el Projecte de Millora de la Competitivitat Empresarial on podràs rebre tutories i assessorament gratuït.