Planifica estratègicament la teva empresa

Informació general

  • 4a edició del projecte
  • INSCRIPCIÓ TANCADA: demana informació a Miguel Segura al 93 588 70 00 ext.1439 o envia un email al masm@ajrubi.cat
  • Durada del projecte: de maig a novembre 2018
  • Subvencionat al 100% per l'Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona

Breu explicació del projecte

El programa Planifica estratègicament la teva empresa és un projecte subvencionat al cent per cent per l’Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona i està destinat a ensenyar a les empreses a fer les seves previsions de futur.

L’objectiu del projecte és implantar una metodologia per fer previsions que ajudin a les persones empresàries a visualitzar i a analitzar la projecció futura del seu negoci.

El projecte es complementa amb una eina informàtica estàndard de planificació estratègica en format Excel, tancada, protegida i d'ús exclusiu, que es va personalitzant amb les dades de l’empresa i amb la qual s’obtindrà d’una manera ràpida i fiable la fotografia dels estats comptables en un termini de quatre anys. Les persones empresàries podran simular diferents escenaris de projeccions per decidir l’estratègia de futur a seguir.

La participació en el programa s’adaptarà a la disponibilitat de l’empresa.
 

Beneficis per a l'empresa

Els beneficis que obté l’empresa amb la participació en el programa Planifica Estratègicament la teva empresa són:

Beneficis directes. Les empreses participants rebran:
- Una eina de planificació estratègica anomenada EPLE, en format Excel, que permet la projecció dels comptes anuals previsionals en un període de quatre anys i la valoració de la seva empresa.
- L’aplicació va acompanyada d’un manual de funcionament visual en format PDF.
 
Beneficis indirectes. Les empreses participants aprenen a:
- Visionar globalment l’estratègia de l’empresa a llarg termini.
- Analitzar l’evolució de les vendes i la seva estacionalitat.
- Optimitzar els recursos disponibles i planificar la necessitat de nous recursos.
- Millorar els resultats mitjançant el control de costos fixos i variables.
- Conèixer les necessitats de tresoreria.
- Reflectir com seran els estats financers al cap de quatre anys.
- Interpretar les ràtios obtingudes a partir dels estats financers projectats a quatre anys.
- Simular diferents escenaris de projeccions per comprovar l'estratègia de futur a seguir.

A qui va adreçat

Les empreses que vulguin participar-hi han de ser:

- Empreses dedicades a la producció de béns o serveis establertes al municipi de Rubí.
- Empreses que estiguin registrades en el Registre Mercantil com a societats o en el Registre de Cooperatives de Catalunya.
- Empreses que tinguin dos o més treballadors/es i una facturació superior a 200.000 euros.
- Empreses al corrent amb tots els seus deutes amb l’Administració.

Metodologia de treball

A través del sistema de tutories formatives presencials i totalment personalitzades, d’aproximadament 10 hores de durada per empresa participant, les tutores de l’equip professional, juntament amb les persones empresàries, treballaran d’una manera didàctica, dinàmica i pràctica per ensenyar i orientar l’empresa pel que fa al fet que dugui a terme una projecció òptima dels seus estats financers en un període de quatre anys i que l’analitzi buscant l’estratègia més adequada a seguir en el futur.

El projecte està sistematitzat en les fases següents:

FASE 1. Presentació de projecte

És la primera presa de contacte amb l'empresa per explicar-li de forma detallada el pla de treball del projecte fixant el full de ruta a seguir en les tutories següents, i per mostrar-li l'eina de planificació estratègica EPLE, que anirem emplenant al llarg de les tutories formatives posteriors.

 

FASE 2. Diagnosi inicial

En aquesta fase es recopilarà la informació dels comptes anuals dels últims exercicis econòmics tancats per diagnosticar la línia evolutiva de l’empresa i poder determinar un escenari de partida de la projecció.
 

FASE 3. Realització de les previsions amb l’eina EPLE

En aquesta fase iniciem les tutories personalitzades amb l’objectiu d’ensenyar a les empreses a elaborar les seves previsions, fet que ens permetrà:

- Aprendre diferents tècniques de previsió de vendes per estimar la facturació futura.
- Fer la recerca d’un mètode de previsió de vendes.
- Planificar les despeses en funció del marge de cada línia de negoci i en funció dels costos d’estructura.
- Aconseguir un pla d’inversió detallant l’increment i la reducció dels actius.
- Valorar un pla de finançament per determinar-ne el volum d’endeutament.
- Quantificar la necessitat de recursos humans en el futur i el seu cost.
- Corregir els errors més freqüents en fer la previsió.

Durant aquesta fase utilitzarem l’eina de planificació estratègica, que anirem emplenant amb les dades treballades durant les tutories. En aquest punt obtindrem:

- El balanç de situació, el compte de pèrdues i guanys i el compte de tresoreria, per a un període de quatre anys.
- L’anàlisi de les ràtios.
- La valoració de l’empresa.

Les persones empresàries disposaran d’aquesta eina per continuar elaborant les previsions de manera autònoma i, així, obtenir la fotografia de futur que els ajudarà a prendre les decisions idònies per assegurar-los la supervivència.

 

FASE 4. Anàlisi dels resultats previsionals anuals

Finalment, formem a les persones empresàries perquè valorin:
- Els pressupostos en un període de quatre anys per obtenir conclusions immediates sobre la gestió futura de l’empresa i la seva competitivitat.
- L’evolució de les ràtios bàsiques de la gestió empresarial.
- La simulació de diferents escenaris de projecció per definir o comprovar l’estratègia de futur a seguir.

Informació del projecte i sol•licitud de participació

OFICINA DE SERVEIS A L’EMPRESA (OSE)
Masia de Can Serra c/ Can Serra, 3, PAE CiT 5B La Llana
08191 Rubí • Tel. 93 588 70 00, ext. 1439

Miguel Segura
masm@ajrubi.cat

 

Informació del projecte i sol·licitud de participació

Oficina de Serveis a l'Empresa (OSE)
Masia de Can Serra c/ Can Serra, 3, PAE CiT 5B La Llana 08191 Rubí

Tel. 93 588 70 00, ext. 1439
Miguel Segura
masm@ajrubi.cat


Formulari per participar en els projectes

 

OrganitzatAmb el suport

 

Empreses participants en el projecte

Empresa Andersen

 

Empresa Scame Material Elèctric SL