Internacionalització

L'Oficina de Serveis a l'Empresa ofereix 3 projectes* d'internacionalització:

1. Projecte Inici a l'Exportació ( 7a edició)

2. Projecte de Consolidació Internacional (6a edició)

3. Projectes de Diversificació Internacional ( 6a edició)


Informació general

  • INSCRIPCIÓ TANCADA. Demana informació a Miguel Segura al 93 588 70 00 ext.1439 o envia un email al masm@ajrubi.cat
  • Durada del projecte: de maig a novembre 2018 i es podrà adaptar a la disponibilitat de l'empresa
  • Subvencionat al 100% per l'Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona

Breu explicació del projecte

1. Projecte Inici a l'Internacionalització

L’objectiu d’aquest projecte és donar assessorament, acompanyament i formació  a pimes i micropimes de Rubí que volen iniciar-se en l’exportació.  Dissenyar un Pla de Promoció Internacional i iniciar la seva aplicació per aconseguir reduir el màxim possible l’obtenció de resultats.
Participant en aquest projecte  t’ajudem a dissenyar i implementar el teu propi Pla de Promoció Internacional per a obtenir resultats el més aviat possible.


2. Projecte de Consolidació Internacional

L’objectiu és donar assessorament i acompanyament individualitzat a pimes i micropimes de Rubí que vulguin consolidar l’experiència exportadora i establir el pla d’actuació per posicionar-se en els mercats exteriors.


3. Projectes de Diversificació Internacional
L'objectiu d'aquest projecte és donar assessorament i acompanyament individualitzat a empreses de Rubí que un cop iniciada la seva internacionalització volen diversificar els mercats d’exportació, ajudant-les en la prospecció, la recerca de socis potencials o l’establiment de l’empresa a nous mercats internacionals.

 

Beneficis per a l'empresa

1. Projecte Inici a l'Internacionalització

- Redacció d’un Pla de Promoció Internacional i adquirir el coneixement per anar-lo actualitzant segon l’evolució de l’empresa i l’entorn.
- Iniciar l’aplicació del Pla de Promoció Internacional de la mà d’un consultor, clarament dirigit a potenciar l’activitat comercial.
- Formació específica de comerç internacional.

2. Projecte de Consolidació Internacional

Les empreses participants refermaran el coneixement del procés d’internacionalització per consolidar la seva posició internacional optant per alguna d’aquestes accions, entre d’altres, d’acord amb la seva necessitat:

- Establiment de l’estratègia internacional de l’empresa

- Anàlisi de la priorització de mercats

- Anàlisi dels fluxos comercials d’importació i exportació d’un producte

- Anàlisi de la competència

- Requeriments documentals d’entrada

- Agendes de contactes

- Revisió i redacció de contractes de distribució

- Preparació de condicions per a les negociacions internacionals (preus, incoterms, formes de pagament, assegurances de risc de cobrament i de mercaderies, transports, contractació...)

- Estratègies de posicionament internacional a la xarxa

 

3. Projectes de Diversificació Internacional
Obrir de forma efectiva nous mercats que ofereixin noves oportunitats d’acord amb l’estratègia de diversificació internacional de l’empresa, i que permetin incrementar les seves vendes.

A qui va adreçat

1. Projecte Inici a l'Internacionalització

Projecte adreçat a pimes i micropimes de Rubí que volen començar a exportar i necessiten un assessorament per iniciar l’experiència exportadora o que exporten de forma incipient i esporàdica.

 

2. Projecte de Consolidació Internacional

És un projecte adreçat a pimes i micropimes de Rubí que hagin treballat una fase d’iniciació a la internacionalització i tinguin la motivació i les condicions per treure bon rendiment de les orientacions i els enfocaments que es treballin conjuntament amb l’equip assessor.

 

3. Projectes de Diversificació Internacional
Pimes i micro-pimes de Rubí que ja estiguin exportant i tinguin motivació i les condicions per treure bon rendiment de les orientacions i els enfocaments que es treballin conjuntament amb l’equip assessor.

Metodologia de treball

La metodologia de treball del projecte es concreta en les fases següents:

1. Projecte Inici a l'Internacionalització

FASE 1
Mitjançant tutories individualitzades a les empreses es redactarà el Pla de Promoció Internacional, i es dotarà d’eines a les empreses per actualitzar-lo segons la seva evolució i de l’entorn.

FASE 2
Aplicació, conjuntament amb el consultor, del Pla de Promoció Internacional.
Les tasques i accions que es realitzaran a cada empresa s’adaptaran al previst en el PPI dissenyat a la primera fase on, entre d’altres, es tractaran aquest temes:
- investigació de mercats
- recerca de contactes
- creació de BBDD
- recerca d’agents
- contactes amb possibles clients


FASE 3
Durant el projecte es realitzant 4 sessions formacions en grup:
- Recerca per internet i fons d’informació.
- Formes de pagament internacionals.
- INCOTERMS 2010
 “temàtica a decidir entre les empreses participants”
 

2. Projecte de Consolidació Internacional

FASE 1

Reunió de detecció de necessitats en què es definirà el projecte a treballar segons sigui la necessitat de l’empresa i es marcaran els processos i el calendari.

La interacció entre l’empresa i el servei d’assessorament serà permanent i s’aniran fixant trobades de seguiment i lliurament d’informació, material i indicacions de treball a mesura que es vagin assolint fites del pla de treball.

 

 

FASE 2

Pla d’acció.

Al final del projecte cada empresa rebrà un informe amb un pla d’acció focalitzat al mercat de destí d’acord amb els objectius i el pla de treball consensuat.

 

 

3. Projectes de Diversificació Internacional

FASE 1
Reunions individualitzades d’identificació de necessitats, planificació i seguiment del treball.

FASE 2
- Anàlisi de la viabilitat de nous mercats objectiu per a la diversificació.

- Definició de l’estratègia i la tipologia del canal d’entrada.

- Recerca de contactes.

- Identificació de requeriments d’entrada


Productes que obté l’empresa

- Pla de prospectiva de mercat personalitzat que inclou els nous mercats potencials que ofereixin oportunitats de negoci per a la empresa, una llista de contactes, la definició de l’estratègia i del canal d’entrada i la identificació de requeriments d'entrada.

- Coneixement d’un mètode que li permeti realitzar un procés d'identificació, preselecció i elecció de mercats potencials d'una manera senzilla, clara i objectiva, seguint una estructura lògica.

 

Informació del projecte i sol•licitud de participació

OFICINA DE SERVEIS A L’EMPRESA (OSE)
Masia de Can Serra c/ Can Serra, 3, PAE CiT 5B La Llana
08191 Rubí • Tel. 93 588 70 00, ext. 1439

Miguel Segura
masm@ajrubi.cat
 

Informació del projecte i sol·licitud de participació

Oficina de Serveis a l'Empresa (OSE)
Masia de Can Serra c/ Can Serra, 3, PAE CiT 5B La Llana 08191 Rubí

Tel. 93 588 70 00, ext. 1439
Miguel Segura
masm@ajrubi.cat


Formulari per participar en els projectes

 

OrganitzatAmb el suport

 

Experiencia d'empreses participants en el projecte

Inici a l'Exportació

Empresa Jb Fiser

 

Consolidació Internacional

Empresa Solga Diamant

Diversificació Internacional

Empresa Electricfor