Solucions Financeres

Informació general

  • 6a edició del projecte
  • INSCRIPCIÓ TANCADA: demana informació a Miguel Segura al 93 588 70 00 ext.1439 o envia un email al masm@ajrubi.cat
  • Durada del projecte: de maig a novembre 2018
  • Subvencionat al 100% per l'Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona

Breu explicació del projecte

El programa Solucions Financeres, subvencionat al cent per cent per l’Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona, és un projecte orientat a ensenyar a la persona empresària a avaluar la seva gestió econòmica financera per optimitzar la tresoreria.

L’objectiu del projecte és ensenyar a la persona empresària a dur a terme l'anàlisi de la seva situació economicofinancera per establir línies d'actuació financeres a curt i llarg termini,efectuar previsions de tresoreria per determinar si s'ha d'ampliar el finançament extern i finalment, en aquells casos que sigui necessari i viable, iniciar la recerca del nou endeutament extern. Transversalment, es millora el seu poder de negociació amb l'elaboració d'un dossier executiu financer.

El projecte es complementa amb una eina comparativa d’instruments financers (anomenada ECIF), estàndard en format Excel tancada, protegida i d’ús exclusiu, que permetrà a la persona usuària final conèixer el cost comparat dels diferents productes bancaris del mercat.

Aproximadament el projecte té una durada de 12 hores presencials a la seu de l’empresa.

Beneficis per a l'empresa

Beneficis directes

- Millorar en planificació, comunicació i negociació financera.
- Determinar una estratègia financera de futur a curt i llarg termini.
- Aprendre a interpretar les ràtios economicofinanceres.
- Aprendre a planificar el quadre de tresoreria.
- Incrementar els resultats a curt termini per a la reducció de costos.
- Aprendre la utilitat i els costos de cada instrument financer per seleccionar el més adequat.
- Crear un dossier financer per negociar amb les entitats bancàries.
- Incrementar el poder de negociació amb l’entitat financera.

 

Productes obtinguts
- Guia d’actuació davant d’una entitat financera (GADEF).
- Eina comparativa d’instruments financers (ECIF).
- Dossier financer per presentar a entitats bancàries.

 

A qui va adreçat

Es requerirà a les empreses, pimes o micropimes que vulguin participar-hi:

- Que estiguin dedicades a la producció de béns o serveis i establertes al municipi de Rubí.
- Que estiguin registrades en el Registre Mercantil o en el Registre de Cooperatives de Catalunya.
- Que estiguin al corrent de tots els seus deutes amb l’Administració.

Metodologia de treball

La metodologia de treball individual del projecte Solucions Financeres consisteix en sessions d’acompanyament personalitzat a les instal•lacions de l’empresa destinades a millorar les competències de gestió financera de les empreses participants. Tindrà una durada total de 12 hores i s’adaptarà a la seva disponibilitat.

Les tutories estan sistematitzades en les fases següents:
 

FASE 1

Estudi de la situació econòmic-financera actual

En aquesta fase ensenyem a estudiar el present de l’empresa i l’evolució en els últims anys. A partir de la situació econòmica que té l’empresa, ensenyarem a la persona empresària a analitzar els estats financers actuals i anteriors per valorar la situació de partida.

FASE 2

Dissenyar lineas d'actuació financera

En funció dels resultats obtinguts amb la recerca d’informació duta a terme en la fase 1, definirem una estratègia financera a seguir amb els passos següents:
- Dibuixar una estratègia financera.
- Ensenyar a realitzar el quadre de tresoreria previsional.
- Ensenyar a valorar la capacitat d’endeutament de l’empresa.

FASE 3

Recerca de nou finançament

Arran de la informació extreta del treball dut a terme en la fase 2, ja podem determinar si l’empresa té capacitat per captar nou endeutament o si és millor optar per vies alternatives de finançament.
- Ensenyar a buscar a l’empresari/ària ofertes de finançament extern. El nou finançament aliè pot  ser bancari o alternatiu.
- Ensenyar a crear un resum executiu financer que serveix perquè l’entitat financera estudiï els riscos i la viabilitat del nou endeutament que li sol•liciti l’empresa.

FASE 4

Comparació d’instruments financers

En aquesta fase s’ensenya a l’empresa a comparar els instruments financers mitjançant l’eina ECIF. Una vegada coneguda la necessitat de tresoreria, el tipus d’instrument financer que necessitem i el període d’amortització necessari, començarem a estudiar en el mercat quines entitats financeres ens poden oferir productes que s’adeqüin més bé a les nostres necessitats actuals i futures.

 

FASE 5

Acompanyar l’empresa en la cita amb l’entitat financera i/o desenvolupament d'habilitats directives

En l’última fase, acompanyem la persona empresària a una oficina bancària per negociar les condicions dels instruments bancaris que vol contractar. La nostra experiència ens confirma que és imprescindible que la persona empresària desenvolupi l’habilitat negociadora per portar a terme el procés de gestió amb l’entitat bancària o el procés de negociació amb els diferents actors del món empresarial en el cas de no incrementar l’endeutament. 

 

Informació del projecte i sol•licitud de participació

OFICINA DE SERVEIS A L’EMPRESA (OSE)
Masia de Can Serra c/ Can Serra, 3, PAE CiT 5B La Llana
08191 Rubí • Tel. 93 588 70 00, ext. 1439

Miguel Segura
masm@ajrubi.cat
 

Informació del projecte i sol·licitud de participació

Oficina de Serveis a l'Empresa (OSE)
Masia de Can Serra c/ Can Serra, 3, PAE CiT 5B La Llana 08191 Rubí

Tel. 93 588 70 00, ext. 1439
Miguel Segura
masm@ajrubi.cat


Formulari per participar en els projectes

 

OrganitzatAmb el suport

 

Empresa participant en el projecte

Empresa Vicente Torns