Quadre de Comandament

Informació general

  • 8a edició del projecte
  • INSCRIPCIÓ TANCADA: demana informació a Miguel Segura al 93 588 70 00 ext.1439 o envia un email al masm@ajrubi.cat
  • Durada del projecte: de maig a novembre 2018
  • Subvencionat al 100% per l'Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona

Breu explicació del projecte

El Projecte Quadre de comandament (QC) és un programa subvencionat al cent per cent per l’Ajuntament de Rubí i està orientat a millorar la competitivitat i la presa de decisions de l’empresa. Diagnostica si l’empresa està desenvolupant un bon pla estratègic mitjançant dotze hores de sessions personalitzades.

En aquestes sessions treballem els quatre punts fonamentals que milloren la gestió i la rendibilitat de l’empresa. Diagnostiquem d’una manera clara i directa si l’empresa està desenvolupant un bon pla estratègic i ajudem a definir accions concretes per tal d’arribar a objectius com la facturació prevista, el marge, la millora de processos, la motivació del personal i l’eficàcia de la comunicació externa.

El projecte es complementa amb dues eines que contribueixen a la formació: un programa d’aprenentatge, en què s’expliquen els passos per elaborar un quadre de comandament, i una eina en format Excel de Microsoft Office, que ajuda a sintetitzar les variables clau que s’han de controlar per arribar als objectius de l’empresa.

La participació en el programa es podrà adaptar a la disponibilitat de l’empresa.

Beneficis per a l'empresa

Els beneficis que obté l’empresa amb la participació en el programa quadre de comandament són:

Beneficis directes

- Identificació dels indicadors que incrementen la rendibilitat de l’empresa.
- En finalitzar el programa, l’empresa obté el quadre de comandament propi en format Excel i adaptat en funció de la nova estratègia dissenyada.
- L’experiència de les tutores en l’àmbit de la gestió ajuda a fer possible l’adaptació a les necessitats concretes de cada empresa.
- L’atenció personalitzada dels professionals que entenen les necessitats i mancances de l’empresari respecte a les noves tecnologies fa que sàpiguen donar respostes clares i concretes i que, d’aquesta manera, redueixi la por a utilitzar-les.

 
Millora de la gestió i l'organització

- Els indicadors permeten conèixer la marxa del negoci dia a dia.
- Facilita la planificació i la presa de decisions.
- Facilita la comunicació i el treball en equip.
- Millora els processos.

Millora del coneixement i l'aplicabilitat
- Agrupem les fonts d’informació de les empreses i els donem sentit.
- Utilitzem una eina que perdura en el temps.
- Anem més enllà de la perspectiva financera.
- Ajudem a definir les activitats que han de desenvolupar les empreses per assolir els objectius.

 

A qui va adreçat

Els requisits que han de complir les empreses que vulguin participar-hi són:
- Empreses, pimes o micropimes dedicades a la producció de béns o serveis, establertes al municipi de Rubí.
- Empreses a partir de dos o més treballadors/res amb una facturació superior a 200.000 euros.
- Empreses que estiguin registrades en el Registre Mercantil com a societats o en el Registre de Cooperatives de Catalunya.
- Estar al corrent amb tots els seus deutes amb l’Administració.

Metodologia de treball

La metodologia de treball del projecte es concreta en les fases següents:

Fase 1

Planificació del treball individual i full de ruta de les tutories personalitzades

La metodologia de treball individual del projecte QC consisteix en sessions d’acompanyament personalitzat a les instal•lacions de l’empresa, amb una durada total de 12 hores.

Aquestes sessions estan sistematitzades en un full de ruta en format Excel que anomenem document de procediment de les tutories.

El procés que es du a terme en les tutories és el següent:
1. Anàlisi de la situació a partir d’una reunió individual amb les persones usuàries.
2. Definició conjunta dels objectius inicials per part de les assessores i l’empresa.
3. Planificació de la solució i el desenvolupament de les eines necessàries en cada cas.

El contingut s’adapta a les necessitats i característiques de cada empresa i se segueix el procediment següent:
 

 

Nom de la tutoria

 

Objectiu i continguts

Tutoria inicial estratègica

Missió, visió, valors, DAFO, línies estratègiques i objectius.

Tutoria comercial  /entorn

En aquesta tutoria es treballarà la proposició de valor que cal presentar als clients perquè la nostra empresa pugui assolir els resultats que busquem i satisfer les necessitats dels clients, gràcies als indicadors per mesurar els resultats obtinguts en les accions realitzades. 

Tutoria financera

Indicadors que determinen la viabilitat econòmica i financera de l’empresa: marge, control de costos, punt d’equilibri, cost financer, ràtios de liquiditat i endeutament.

Tutoria de processos

Es treballaran els processos i les estructures funcionals i organitzatives. Cal optimitzar els processos i les estructures internes que consolidin la nostra cadena de valor i ens ajudin a millorar la proposta que fem als clients.

Tutoria de persones

L’objectiu és aconseguir fixar uns indicadors que valorin les capacitats i aptituds o actituds necessàries de les persones que formen l’equip de l’empresa per arribar a l’èxit estratègic desitjat.

Pla estratègic

L’última tutoria de tot el procés ens permet elaborar el Quadre de Comandament de forma que sigui fàcil identificar les variables que cal controlar per arribar als objectius estratègics de l’empresa.

 

 Període de realització: de maig a novembre de 2017

Fase 2

Implementació de resultats i lliurament del QC final

L’última fase del projecte es concreta amb la presentació a l’empresa del seu quadre de comandament (QC). Els dos objectius d’aquesta fase són:

1. Lliurament del QC final en el full de càlcul en format Excel.
2. Suport al procés d’implantació per garantir que la solució proposada encaixi i tingui l’impacte previst.

Quan finalitzi el projecte, l’empresa disposarà d’un quadre d’indicadors com l’anterior, personalitzat per a cada àrea de l’empresa.

Ejemplo QC: Marquem les linees estratègiques

Assolir el nivell de vendes de:

Assolir el marge ponderat:

 

Accions amb perspectiva comercial:

Accions

Valor real

Valor objectiu

Valor no desitjat

Resultat

 

Incrementar el registre de clients al dia

30,00

30,00

20,00

100,00%

Realitzar accions de comunicació a l'any

12,00

12,00

4,00

100,00%

 

Mantenir la satisfacció dels clients

10,00

10,00

7,00

100,00%

 

Incrementar la fidelització de clients

15%

25%

10%

33,33%

Incrementar les trucades telefòniques al mes

5,00

20,00

10,00

-50,00%

 

   

 

Informació del projecte i sol·licitud de participació

OFICINA DE SERVEIS A L’EMPRESA (OSE)
Masia de Can Serra c/ Can Serra, 3, PAE CiT 5B La Llana
08191 Rubí • Tel. 93 588 70 00, ext. 1439

Miguel Segura
masm@ajrubi.cat
 

Informació del projecte i sol·licitud de participació

Oficina de Serveis a l'Empresa (OSE)
Masia de Can Serra c/ Can Serra, 3, PAE CiT 5B La Llana 08191 Rubí

Tel. 93 588 70 00, ext. 1439
Miguel Segura
masm@ajrubi.cat


Formulari per participar en els projectes

 

OrganitzatAmb el suport

 

Tutorial i Excel del Quadre de Comandament

Tutorial del Quadre de Comandament

 

Participants en el projecte:

Empresa Wetron

Empresa Arditec

 

Documents:

Manual del Quadre de Comandament.pdf

Excel del Quadre de Comandament.xls