PROJECTE PER A EMPRESES

El projecte de millora de la competitivitat empresarial està promogut per l’Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona.

Des de l’any 2010 es du a terme anualment amb la participació d’una mitjana de 50 pimes i micropimes.

Aquest projecte proporciona els serveis necessaris per ajudar les empreses de Rubí a créixer i ser més competitives. S’incideix en els següents elements clau:


El cost
aproximat per empresa és de 1.800 euros*, el 100% dels quals estan finançats per l’Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona.

*Aquest cost és només informatiu. Les empreses no han pagar cap import per participar en els projectes.


OBJECTIUS

Identificar les palanques de creixement de l’empresa a mitjà i llarg termini per poder implementar-les en els objectius estratègics, a través d’un pla de creixement i un pla d’acció personalitzat i a mida.

 

Identificar les palanques de creixement de l’empresa a mitjà i llarg termini per poder implementar-les en els objectius estratègics, a través d’un pla de creixement i un pla d’acció personalitzat i a mida.

Amb aquests projectes les empreses poden:

-       Portar a terme una reflexió estratègica i identificar els factors clau d’èxit per al creixement empresarial.

-       Estructurar un full de ruta.

-       Materialitzar els projectes amb un acompanyament personalitzat de forma telemàtica.


QUI HI POT PARTICIPAR?

-       Empreses amb la matriu o centre de decisió a la demarcació de Rubí, excepte turisme i comerç.

-       Empreses amb voluntat d’invertir en el propi creixement

Les empreses passaran per un procés de selecció i han de complir amb les seves obligacions laborals, tributàries i fiscals respecte a l’AEAT i la Seguretat Social.


METODOLOGIA DE TREBALL


Fase 1

Selecció d’empreses participants

Les empreses ubicades a Rubí que estiguin interessades a participar-hi han d’omplir el formulari perquè es pugui valorar la seva candidatura. Del total de candidatures rebudes, se’n farà una selecció per detectar les empreses amb més potencial de creixement. 


Fase 2

Reflexió i elaboració del pla de treball

L’objectiu d’aquesta fase és doble:

Primer, realitzarem una primera entrevista de forma telemàtica per analitzar la situació la empresa i definirem objectius.

En segon lloc, i sobre la base de la diagnosi ja realitzada, es definirà un pla de creixement operatiu enfocat al seu negoci, amb el suport i assessorament de consultors especialitzats.


 

Fase 3

Suport en l’execució del pla de creixement

A la tercera i última fase del programa, et donarem suport per posar en marxa les accions identificades en el pla de creixement del teu negoci a través d’un pla d’acció. En aquesta fase participaràs en les següents activitats:

Sessions individuals en la teva empresa (12 hores)*:
Un expert de l’àrea o àrees identificades com a prioritàries a treballar (gestió empresarial, planificació estratègica, comercialització, recursos humans, finançament, innovació o internacionalització) acompanyarà l’empresa en tot el procés i li donarà suport en l’execució de les actuacions.

*Mitjana d'hores per empresa. El nombre d'hores pot variar en funció de la temàtica tractada en cada empresa.

 


 

PROJECTES DE L'ANY ANTERIOR

  

XARXA RUBÍ EMPRESA
Projecte adreçat a empreses que volen innovar, diferenciar-se i buscar la complementarietat mitjançant la sinergia i la col·laboració en xarxa.

 

QUADRE DE COMANDAMENT
Projecte orientat a millorar la competitivitat i la presa de decisions de l'empresa, diagnosticant si l'empresa està desenvolupant un bon pla estratègic.

 

PLANIFICA ESTRATÈGICAMENT LA TEVA EMPRESA
Projecte adreçat a empreses que vulguin generar una metodologia que les ajudi a analitzar la seva projecció futura, perquè se'n pugui valorar la supervivència i la competitivitat.

 

SOLUCIONS FINANCERES
Projecte adreçat a empreses que volen accedir al finançament bancari o millorar la seva tresoreria per ser més competitives.

 

INTERNACIONALITZACIÓ
Projecte adreçat a empreses que volen començar a exportar o volen consolidar o diversificar la seva experiència per millorar-ne els resultats.

 

 

Informació del projecte i sol·licitud de participació

Oficina de Serveis a l'Empresa (OSE)
Masia de Can Serra c/ Can Serra, 3, PAE CiT 5B La Llana 08191 Rubí

Tel. 93 588 70 00, ext. 1439
Miguel Segura
masm@ajrubi.cat


Formulari per participar en els projectes

 

OrganitzatAmb el suport