Tràmits municipals

Els Ajuntaments tenen sempre un paper important pel que fa a la normativa a l’hora de posar en marxa empreses. En aquest apartat trobaràs una explicació detallada dels tràmits més habituals que cal tenir en compte.

Si necessites més informació, tens a la teva disposició el servei de la FUER (Finestreta Única Empresarial de Rubí) on t’ajudaran amb els tràmits o les gestions que necessitis fer amb els diferents departaments de l’Ajuntament.

Permís d'obertura

Si necessites obrir un o més locals per a la teva empresa has de demanar permís a l'Ajuntament abans d'iniciar l'activitat.

En funció de l'impacte en el medi ambient que pugui generar el negoci es distingeixen tres tipologies de permís d'obertura: la comunicació, la llicència i l'autorització ambiental. A continuació trobaràs una descripció detallada que t'orientarà per saber quin tipus de permís necessites en cada cas i com obtenir-lo.  

  • Règim de comunicació

És el procediment més simple, destinat a aquelles activitats amb menys incidència ambiental. És el cas, per exemple, d'oficines, comerços o establiments de restauració. La comunicació prèvia substitueix les llicències. Per tant, no cal esperar la concessió de la llicència per poder iniciar l'activitat.

Per a realitzar el tràmit:

1. T'adreçaràs al Servei de Plànol de la Ciutat on obtindràs el plànol d'emplaçament del local i un informe amb les seves possibilitats d'ús. D'aquesta manera verificaràs que l'activitat que vols realitzar està contemplada dins les polítiques urbanístiques de l'Ajuntament.

2. Aniràs al Servei d'Activitats (demanar cita prèvia) on t'indicaran la classificació del teu negoci dins l'Ordenança Reguladora de la Intervenció Municipal en les Activitats.
Si forma part de l'annex III.a hauràs d'aportar aquest model d'instància, la documentació que s'hi detalla i aquesta declaració del tècnic que acredita la bondat de les instal·lacions del local. Si forma part de l'annex III.b hauràs d'aportar aquest model d'instància i la documentació que s'hi detalla.

3. Aportaràs tota la documentació a la FUER (Finestreta Única Empresarial de Rubí). La tramitació és immediata.

4. Pagaràs la taxa associada a través de la carta de pagament que t'hauran facilitat.

 

  • Règim de llicència ambiental

Són sotmeses a aquesta llicència les activitats amb un impacte ambiental superior al del règim de comunicació, com ara tallers professionals que treballin amb productes tòxics o petites indústries. Aquesta llicència s'ha de sol·licitar prèviament abans no es produeixi l'inici de l'activitat.

Per aconseguir la llicència:

1. T'adreçaràs al Servei de Plànol de la Ciutat on obtindràs el plànol d'emplaçament del local i un informe amb les seves possibilitats d'ús. D'aquesta manera verificaràs que l'activitat que vols realitzar està contemplada dins les polítiques urbanístiques de l'Ajuntament.

2. Aniràs a la FUER (Finestreta Única Empresarial de Rubí) on aportaràs aquesta instància per acreditar el compliment dels requisits tècnics, juntament amb la documentació requerida. Si tens dubtes sobre què has de portar pots adreçar les teves consultes al Servei d'Activitats de l'Ajuntament.

3. Necessitaràs el suport d'un tècnic facultatiu des de l'inici de la tramitació donada la seva complexitat, pel que cal preveure aquest assessorament (i el seu cost) a fi d'evitar que la manca d'informació o el desconeixement puguin afavorir el retard en la seva resolució. A la pràctica, els professionals competents que se n'encarreguen són els enginyers.

4. Pagaràs la taxa associada a través de la carta de pagament que t'hauran facilitat.

5. Un cop presentada la documentació indicada a la instància de petició, s'emeten els informes tècnics pertinents que les normatives d'aplicació estableixin i, si aquests són favorables, l'activitat pot instal·lar-se i iniciar el seu funcionament supervisat per un Control Inicial.

 

  • Règim d'autorització ambiental amb avaluació d'impacte ambiental

A aquest règim d'intervenció més estricte s'hi sotmeten les activitats que més impacte ambiental poden generar. Es tracta, per exemple, d'empreses relacionades amb la producció d'energies o gestió de productes altament contaminants.

La complexitat i diversitat dels tràmits en aquest cas fa que les gestions es condueixin amb administracions d'àmbit superior a la local. Per tant, cal adreçar-se a l'Oficina de gestió Ambiental Unificada de la província de Barcelona (OGAU).

Obres

Abans de realitzar qualsevol tipus d’obra caldrà informar l’Ajuntament. A la secció d’Eines i recursos hi trobaràs les diferents variants de permisos que existeixen i les dades de l’entitat que s’encarrega d’aquest tràmit.

 

 

 

 

Ocupació de l'espai públic

Si la teva activitat empresarial requereix l'ús de l'espai públic (terrasses, fires, mercats tradicionals, espectacles al carrer...) cal que et dirigeixis al Servei de Via Pública. Podràs consultar com fer el tràmits per sol·licitar el permís a la secció d’Eines i recursos.

Guia Com obrir un comerç a Rubí

Aquí trobareu de manera senzilla i clara quins són els passos que cal seguir per obrir un establiment comercial a la nostra ciutat i on cal fer tots els tràmits (accés a la guia).