Tràmits mercantils

Formes jurídiques

En posar en marxa l’empresa és necessari que realitzis els tràmits per formalitzar-la també a ulls de les administracions d’àmbit superior a la local. És per això que t’hauràs de donar d’alta com a treballador autònom o bé constituir algun tipus de societat. A la secció d’Eines i recursos hi trobaràs les teves opcions i documents explicatius de cadascuna sobre com realitzar-ne els tràmits. Inclou, fins i tot, el procediment de constitució de la societat limitada utilitzant mitjans telemàtics.

Tingues en compte que els tràmits que trobaràs només fan referència a la constitució de societats o al procés d’alta del treballador autònom. Si necessites obrir un local al públic i/o contractar persones consulta els apartats Tràmits municipals i Impostos i cotitzacions, respectivament.

Patents i marques

Com a empresaris/es podem aconseguir el dret de gaudir en exclusiva de l'explotació d'un nou producte, un nom comercial o una marca.

Registrarem una patent, un model d'utilitat o un disseny industrial si volem evitar que una altra empresa fabriqui o vengui sense permís un producte creat per nosaltres. El registre del nom comercial ofereix exclusivitat en quant al nom de l'empresa. El registre de marca evita que altres empreses adoptin el nom dels nostres productes.

Si bé els registres no són obligatoris, en molts casos són recomanables. Els preus, els temps i les possiblitats de registres seran molt variables en funció de cada cas. Per això és important rebre assessorament abans d'iniciar els tràmits.

L’entitat responsable és l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) a Barcelona. Aquí hi trobaràs tota la informació per iniciar els tràmits.