Pla d'empresa

Des de l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l’Ajuntament de Rubí creiem en el Pla d’Empresa com a mètode de treball per valorar la viabilitat dels nous projectes. A la pràctica, consisteix en la redacció d’un projecte de caràcter empresarial en base a la reflexió sobre la idea i a un estudi dels factors clau d’aquesta.

Per a què serveix

  • Conèixer la viabilitat del projecte
  • Obtenir finançament
  • Obtenir accés a ajuts i subvencions
  • Minimitzar el risc
  • Identificar i incidir sobre els factors d'èxit
  • Traçar un full de ruta per a la posada en marxa
  • Establir un criteri per a la presa de decisions
  • Evitar les principals causes del fracàs empresarial

Estructura

1. Idea

Definició de les bases de la idea i presentació del projecte.

2. Àrea Comercial

Estudi de mercat: proveïdors, competidors i previsió de vendes.

Definició de l'estratègia de màrqueting.

3. Àrea de Producció

Organització de tasques i procediments, assignació de recursos humans i tècnics, valoració de la inversió, despeses i costos.

4. Àrea Legal

Determinació de la forma jurídica, obligacions administratives, permisos i llicències.

5. Àrea Econòmico-Financera

Representació ordenada dels resultats i matrimoni.

Mesura de la viablitat econòmica i financera.

Com començar

Demana cita a la Finestreta Única Empresarial de Rubí (FUER) per iniciar l'assessorament amb un tècnic o sol·licita l’accés al pla d’empresa on-line. En la primera sessió establireu un pla de treball per assolir els objectius proposats. Paral·lelament tindràs l'opció de participar en accions formatives de temàtica empresarial.