Formació

Darrere de cada gran empresa sempre hi trobem un/a gran empresari/a. Aquest fet fa que no només ens preocupem de capacitar tècnicament a les persones emprenedores sinó també de millorar les seves aptituds per emprendre.

Des de l’Escola d’Emprenedoria de Rubí EDER oferim un conjunt d’accions formatives de temàtica i format divers, enfocades a la capacitació integral de l’emprenedor/a i l’empresari/a a l’hora de posar en marxa o dirigir la seva empresa.

Pots consultar el nostre calendari de formació.

Formació
Formació