Estudis de mercat

Qualsevol empresa està sotmesa a uns factors externs, unes variables que influeixen en la seva marxa i que no podem controlar. Aquest és el factor de risc de qualsevol negoci. Tot i així, sí que podem identificar, mesurar i esbrinar fins a quin punt ens afecten aquests elements externs i, amb una gestió empresarial activa, ens hi podrem anticipar. En això consisteix precisament un estudi de mercat.

Com fer un estudi de mercat?

A continuació, et plantegem les passes que has de seguir:

 • 1. Pregunta’t què vols aconseguir
  Quin és el teu objectiu final? Un estudi de mercat sempre estarà enfocat a esbrinar com es comporta el sector en el qual nosaltres volem entrar.
 • 2. Què investigaràs?
  Sent pràctics, establiràs quatre grans blocs i analitzaràs què caracteritza a cadascun: sector, clients, proveïdors i competència.
 • 3. Quina informació has d’obtenir?
  Aquesta és la part més creativa de la investigació i també la més complicada perquè cal destriar què és realment important. Necessites que siguin dades rellevants i que et donin seguretat per iniciar el teu negoci.
 • 4. Com aconsegueixes la informació?
  Hi ha moltes fonts públiques de dades que et permetran orientar-te sobre qualsevol sector. Però a mesura que busquis informació més concreta, hauràs d’accedir a fonts més específiques o bé realitzar un estudi de manera més personal.
 • 5. Què en fas d’aquesta informació?
  Ara ja entens com funciona el mercat en el qual vols entrar i els riscos que comporta. El pas següent serà identificar els punts crítics i plantejar-te si pots aprofitar les oportunitats que el sector t’ofereix i corregir les amenaces que puguin aparèixer.

Mapa del mix comercial de Rubí

Aquest mapa s’ha elaborat a partir del cens d’activitats de la ciutat (actualitzat a data 26 de març de 2015) i permet veure els establiments per activitats, en una llista i en el plànol (accés al mapa).

Mapa de locals comercials disponibles

Aquest mapa s’ha elaborat a partir de les dades disponibles als diferents portals immobiliaris, la informació facilitada per les immobiliàries de la ciutat que han col·laborat en el projecte i la informació recollida fent treball de camp. S’hi poden cercar locals per modalitat lloguer o venda, per ubicació geogràfica i per preu (accés al mapa).