Catàleg de Serveis

El Servei de Creació d’Empreses té com a objectiu ajudar l’emprenedor/a a crear empreses viables. S’estructura en 8 línies diferenciades. Clicant sobre les icones, podràs accedir a la informació detallada de cada un dels serveis.

 

Creació d'empreses 

Finançament

Transmissió d'empreses

Constitució d'empreses

Formació
 Projectes
Informació i tràmits municipals  Venda o lloguer de sòl industrial, naus, locals i oficines

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Creació d'empreses viables

Aquest servei està pensat per resoldre els primers dubtes dels usuaris i usuàries sobre la creació d’empreses. Es proporciona informació general en matèria laboral, fiscal, mercantil, estratègica i de gestió per tal d’orientar les persones emprenedores en els primers passos de posada en marxa d’un negoci.

En cas que l’emprenedor o emprenedora vulgui seguir amb el procés se li oferirà suport continuat i enfocat al seu cas arran d’un pla de treball concret.

El servei contempla totes les fases del projecte empresarial; des de la definició de la idea fins a la seva realització, parant especial atenció a la planificació. En aquest procés s’aprofundeix en cadascun dels aspectes clau del projecte, obtenint informació i analitzant-la des d’un punt de vista tècnic.

Per iniciar l’assessorament pots demanar una primera cita amb el consultor, que dissenyarà un pla de treball. El seguiment es realitzarà mitjançant noves trobades presencials o bé on-line. Les accions d’assessorament es mantindran fins a finalitzar el projecte.
 
Per aquelles persones que ja tinguin elaborat un pla d’empresa també se’n podrà realitzar una avaluació.

Si desitges iniciar l’assessorament, sol·licita l’accés al pla d’empresa on-line o bé demana cita amb un tècnic.

2.Finançament

Es tracta d’un servei destinat a facilitar l’accés a finançament a les persones emprenedores. Els tècnics actuaran com a consellers a l’hora de triar fonts i formes de finançament i com a mediadors a l’hora de realitzar tràmits amb entitats de crèdit.

Si desitges informació, assessorament o mediació sobre l'accés al finançament demana cita amb un tècnic.

3.Transmissió de negocis

Aquest servei consisteix en la intermediació en la transmissió d’empreses, donant suport tant a la part transmissora com a la part adquirent.

Amb la part transmissora es treballa la formulació de l’oferta de venda, la qual es fa pública a Rubí i a desenes de municipis col·laboradors. Amb la part adquirent es valora l’adequació de l’oferta amb els seus interessos empresarials. A les dues parts s’ofereix assessorament en el procés de negociació i en matèria mercantil i fiscal. 
 

Si desitges informació i assessorament en la transmissió de negocis demana cita amb un tècnic.
 

4.Constitució d'empreses a través del PUNT PAE

Suport en totes les fases i tràmits necessaris per a la constitució d'una societat mercantil i altes d'activitat empresarial.

Tot el que necessites per constituir una societat mercantil o donar-te d'alta d'autònom de manera àgil i eficient.

Des de l'Oficina de Serveis a l'Empresa t'assessorem sobre la millor forma jurídica i et guiem en l'obtenció de la documentació necessària prèvia a la constitució de la teva empresa. Totes les gestions que et permetran constituir la teva empresa en un termini de 4 a 10 dies per a les Societats Limitades (SL) o de manera immediata si es tracta d'un empresari/a individual (treballadors autònoms).

Si desitges tramitar l'alta i constitució d'una empresa posa't en contacte amb la Finestreta Única Empresarial o demana cita amb un tècnic.

5. Formació per a la creació d'empreses

Objectiu: incrementar la qualitat dels projectes empresarials i millorar el perfil emprenedor.

L’Escola d’Emprenedoria de Rubí (EDER) treballa de manera coordinada amb els tècnics d'assessorament per a la creació d'empreses.

L’EDER posa a disposició dels participants formació totalment gratuïta amb  experts en les diferents àrees de l’empresa a fi que la persona emprenedora pugui elaborar el seu propi estudi de viabilitat.


Per altra banda, també ofereix formació per:aprofundir en aspectes tècnics propis de la gestió empresarial (tecnologia, finances, mercat…) desenvolupar i millorar les habilitats i actituds pròpies del comportament emprenedor (comunicació, lideratge, persistència, negociació…)


Pots consultar la nostra agenda per conèixer les properes accions de formació previstes.

 

6. Projectes

Objectiu: oferir serveis d’emprenedoria especialitzats a col·lectius que mereixen especial atenció


A demanda de l’ens local, d’altres entitats o per iniciativa pròpia del Servei de Creació d’Empreses es realitzen puntualment projectes d’emprenedoria adaptats a les seves necessitats.

Pots consultar la nostra agenda per conèixer tots els projectes previstos.

 

7. Informació i tràmits municipals

Acompanyament per facilitar-te tots els tràmits municipals necessaris per desenvolupar una activitat econòmica a la ciutat.

Si vols desenvolupar una activitat econòmica a Rubí, t'oferim informació i assessorament personalitzat sobre els tràmits municipals.

En funció de l'activitat a la qual et vulguis dedicar, t'indicarem els tràmits necessaris i t'acompanyarem durant tot el procés per resoldre dubtes i facilitar cada pas.

El servei inclou informació detallada sobre tràmits tals com: plans d'usos, consultes tècniques, tramitació d'assabentats i comunicats, consultes d'expedients oberts o informació de transmissió de llicències, entre d'altres.

Fes les teves gestions a través de Seu electrònica o presencialment a les instal·lacions de la Finestreta Única Empresarial.

8. Venda o lloguer de sòl industrial, naus, locals i oficines

Assessorament en la recerca d'espais per instal·lar el teu negoci a Rubí, tant si la teva empresa és local com internacional.

T'assessorem en la cerca d'un espai per a l'expansió del teu negoci a Rubí.

En els Espais d’Activitat Econòmica, oferim diversos serveis per donar suport o assessorament en la cerca de les localitzacions més adients a cada projecte, com per exemple naus industrials, solars, edificis i grans oficines per a empreses amb necessitats singulars.