LinkedIn Twitter Facebook
JORNADA

Rubindústria
La digitalització empresarial: de la indústria tradicional a la 4.0

 

Rubindústria<br>La digitalització empresarial: de la indústria tradicional a la 4.0

Imatge: Free Digital Photos


Programa

La indústria 4.0 o indústria intel·ligent defineix un canvi en la manera d'organitzar els mitjans de producció, basat en la integració de les tecnologies de la informació en els processos industrials. Aquesta nova via parteix de la constatació que el desenvolupament tecnològic optimitza el funcionament de l'empresa, de manera que es redueixen costos i es guanya en eficiència i sostenibilitat.

Desenvolupament de l’acte

· 9.15 a 9.30 h Recepció i atorgament documentació 

· 9.30 a 9.45 h Obertura acte: 

     - Sr. Manel Jiménez, president del Fòrum Empresarial Cecot-Rubí

     - Sr. Miquel Darnés,degà del Col·legi d’enginyers de Barcelona

     - Sra. Ana M. Martínez, alcaldessa de Rubí

BLOC 1: La digitalització de l’empresa industrial

· 9.45 a 10.15 h Siemens I4.0 Cap a la producció massiva de productes personalitzats.

     Sr. Fernando Pérez Neira de l’empresa SIEMENS

BLOC 2: Experiències de Tecnologies Indústria 4.0

· 10.20 h Sistemes Ciberfísics i Internet de les Coses

     Sr. Josep Baucells de l’empresa TRISKEL TELECOM

· 10.35 h Big Data i Internet de les Coses

     Sr. Josep Rius de l’empresa NEXIONA (M2M CLOUD FACTORY SL)

. 10.50 h Pausa-cafè 

· 11.10 h Innovació en fabricació additiva 3D (FA3d)

     Sr. Ricardo Satué de l'empresa IDIADA

· 11.25 h La robòtica col·laborativa: un element transformador de la indústria

     Sr. Jordi Ribatallada de l’empresa ABB-Robòtica

· 11.40 h Innovació en realitat augmentada i virtual

     Sr. Xavier Riba de l’empresa INNOVAE

BLOC 3: Recursos Humans 4.0 i impacte social i paper de l’administració pública

· 11.55 h Reptes del talent entorn de la indústria 4.0

     Sr. Carlos Grau de l’empresa KONSAC GROUP

· 12.15 h L’administració davant la indústria 4.0: programes i eines de suport

     Sr. Daniel Marco, director de SmartCAT de la Generalitat de Catalunya

· 12.35 h Conclusions i reflexió de la jornada 

     Sr. Pedro Gómez, president d’Aseitec

· 12.45 h Agraïments i cloenda de la jornada

     Sr. Pedro Gómez, president d’Aseitec

BLOC 4: Zona d’exposició i relacions empresarials 

.12.50 a 13.30 h Càtering relacional i demostracions en relació a les presentacions efectuades

Durant la sessió es podran realitzar fotografies i/o gravacions audiovisual. La inscripció a l'acte porta implícit el consentiment per poder publicar fotografies o documents videogràfics on la persona inscrita pot aparèixer.

Informació

OFICINA DE SERVEIS A L’EMPRESA (OSE) 
Tel. 93 581 39 00. ext. 122 (Escola Emprenedoria)
A/e: formacio@rubiempresa.net
www.rubiempresa.net

Inscripció