LinkedIn Twitter Facebook
JORNADA

Màrqueting directe: promoció d'un negoci amb pocs recursos

 

Màrqueting directe: promoció d'un negoci amb pocs recursos

Imatge: Stockvault


Programa

OBJECTIUS

·         Aprendre a dissenyar l’estratègia de màrqueting directe més adequada per al negoci.

·      Conèixer les diferents eines de màrqueting directe que ens han de permetre potenciar la relació amb el mercat (venda telefònica, venda per catàleg i e-mail màrqueting).

·         Aprendre a elaborar un pla de màrqueting directe d’un negoci.

 

CONTINGUTS

·         Què em cal saber del màrqueting directe?

o    Característiques.

o    Eines de gestió del màrqueting directe.

·         Quines tècniques de màrqueting directe he d’utilitzar?

o    L’e-mail màrqueting i l'SMS.

o    Telemàrqueting.

o    Mailing i bustiada.

o    Altres eines de màrqueting directe.

·         Passos per al disseny del pla de màrqueting directe:

o    Fixació d’objectius.

o    El pla d’acció de màrqueting directe.

o    Fixació del pressupost.

o    Seguiment i control.

 


PLACES LIMITADES

L'organització es reserva el dret d'anul·lar les jornades formatives que no tinguin un mínim de participants.

Durant la sessió formativa es podran realitzar fotografies i/o gravacions audiovisuals. La inscripció a l'acte porta implícit el consentiment per poder publicar fotografies o documents videogràfics on la persona inscrita pot aparèixer.

Informació

OFICINA DE SERVEIS A L’EMPRESA (OSE) 
Tel. 
93 588 70 00 ext.1437
A/e: rubiempresa@ajrubi.cat /alv@ajrubi.cat
www.rubiempresa.net

Inscripció