LinkedIn Twitter Facebook
JORNADA

L'economia col·laborativa per a emprenedors. Models de negoci basats en plataformes digitals

 

L'economia col·laborativa per a emprenedors. Models de negoci basats en plataformes digitals

Imatge: Stockvault


Programa

OBJECTIUS

L'economia col·laborativa o de plataformes s'ha consolidat ràpidament com una innovació socioeconòmica que està afectant tots els sectors productius (turisme, mobilitat, finances, educació, etc.).

Aquesta sessió explica les oportunitats i els reptes que planteja iniciar un projecte basat en una plataforma digital i la creació d'una comunitat d'usuaris/àries al seu voltant.

Els propòsits principals de la sessió són:

·         Conèixer els conceptes bàsics de l'economia col·laborativa.

·         Comprendre els models de negoci basats en plataformes.

·         Veure eines per desenvolupar plataformes.

 

CONTINGUTS

·      Conceptes bàsics d'economia col·laborativa i exemples diversos en sectors (mobilitat, turisme, finances, etc.).

·         Factors clau per crear una plataforma: la idea, la tecnologia, la comunitat i la confiança.

·         Models de negoci de les plataformes digitals.

·         Models de governança de les plataformes.

·         Reptes que planteja el model. Reptes de negoci. Reptes legals.

·         Eines gratuïtes pel desenvolupament de plataformes: ShareTribe i Platform Design Toolkit.

·         Debat.

 


PLACES LIMITADES

L'organització es reserva el dret d'anul·lar les jornades formatives que no tinguin un mínim de participants.

Durant la sessió formativa es podran realitzar fotografies i/o gravacions audiovisuals. La inscripció a l'acte porta implícit el consentiment per poder publicar fotografies o documents videogràfics on la persona inscrita pot aparèixer.

Informació

OFICINA DE SERVEIS A L’EMPRESA (OSE) 
Tel. 
93 588 70 00 ext.1437
A/e: rubiempresa@ajrubi.cat /alv@ajrubi.cat
www.rubiempresa.net

Inscripció