“Aquests programes liderats per l’Ajuntament de Rubí, a qualsevol de nosaltres ens fan sortir del dia a dia per  invertir temps en meditar la nostra estratègia i millorar les nostres eines de gestió. El quadre de comandament ha estat un bon exemple”

WETRON Automatización és una empresa d’enginyeria que duu a terme projectes claus d’automatització, projectes de control de producció i de la gestió de la informació en entorns industrials. La companyia, ubicada al polígon La Llana de la ciutat de Rubí, gestiona mercat nacional i mercat internacional, i compta amb filials a Sud-Amèrica, Brasil i Mèxic, i a Polònia. Duu a terme tasques dins de la indústria de l’automòbil, de l’aeronàutica, la logística... entre d’altres, i ofereix serveis tècnics d’enginyeria i assessorament tècnic. També s’encarrega de la distribució i la comercialització de peces de mecànica en general.

L’empresa tenia una gran quantitat de dades al seu sistema que necessitava organitzar i ordenar. Aquest va ser el principal motiu que els va motivar a entrar al projecte Quadre de Comandament. El programa que ofereix gratuïtament l’Ajuntament de Rubí està adreçat a empreses locals que volen millorar la seva gestió empresarial i implantar un quadre de comandament, o millorar el que ja tenen en marxa. Finalment, aquest programa va ajudar a l’equip directiu de l’empresa a discernir quines dades eren més importants i quines no ho eren tant, per tal de poder fer-les molt més visuals.

El projecte Quadre de Comandament els havia mostrat el seu quadre de comandament, i Wetron tenia les expectatives de crear-ne un de propi amb les seves dades i d’una manera molt més crítica. Volien organitzar l’activitat de l’empresa tant per departaments com en totes les àrees d’aquesta, i poder gestionar aquesta taula de forma fàcil, eficaç i competent.

Els directius de l’empresa, inicialment, van quedar molt sorpresos pel fet d’haver d’invertir tants esforços en parlar i posar-se d’acord, i en analitzar la seva estratègia i la cadena de valors abans de tractar els aspectes més detallats, però ho van considerar necessari.Afirma Pere Vallés, conseller delegat de l’empresa, que van poder assolir els objectius i les propostes que s’havien plantejat abans de tirar endavant amb el projecte. “Amb l’ajuda de les consultores de l’Ajuntament de Rubí vàrem aconseguir fer el nostre propi quadre de comandament amb unes dades molt resumides i visuals”.

El que els va ser de més ajuda i en van treure més profit va ser una eina proporcionada pel projecte, gràcies a aquesta van poder organitzar i ordenar les dades de forma clara, entenedora i molt visual. També explica Pere Vallés que un punt clau d’aquest programa ofert per l’Ajuntament és l’arribada d’una persona externa a l’empresa, “quan ve gent de fora porta un altre punt de vista més fresc i posa en dubte alguns dels hàbits i plantejaments establerts a la casa”.

Finalment, l’empresa WETRON encoratja a les altres empreses de la localitat a formar part d’aquest tipus de projectes de gran varietat, ja que són de gran ajuda. “Aquests programes liderats per l’Ajuntament de Rubí, a qualsevol de nosaltres ens fan sortir del dia a dia per  invertir temps en meditar la nostra estratègia i millorar les nostres eines de gestió. El quadre de comandament ha estat un bon exemple”.

Més informació:

Podeu consultar la pàgina web de Wetron  aquí.

Podeu consultar informació del projecte "Quadre de Comandament" aquí