"El fet de gestionar-ho persones independents amb moltíssims coneixements i amb moltes experiències en sectors diferents d’alguna manera fa incorporar solucions o punts de vista que d’una altra manera no hi haguéssim arribat o ens hagués costat molt d’arribar-hi”

Vicente Torns Distribution és una petita empresa familiar que va néixer a Rubí l’any 2005. Es dedica a la fabricació, transformació i distribució de coure, alumini i qualsevol altre tipus de material conductor. Ho fa per a diversos sectors: l’elèctric, l’industrial, el de la construcció, per a motors, transformadors…

L’Ajuntament de Rubí ofereix un seguit de projectes per a les empreses, per poder créixer, poder expandir-se, etc. El projecte que Vicente Torns va decidir emprendre és el projecte de  Finançament a mida. Aquest està adreçat a empreses locals que volen accedir a un finançament bancari o millorar la seva tresoreria, per així ser empreses més competitives. Un dels motius pels quals l’empresa va decidir posar en marxa aquest projecte és perquè es tracta d’una empresa en creixement amb necessitats de finançament.

“El fet de gestionar-ho persones independents amb moltíssims coneixements i amb moltes experiències en sectors diferents d’alguna manera fa incorporar solucions o punts de vista que d’una altra manera no hi haguéssim arribat o ens hagués costat molt d’arribar-hi” afirma Xavier Baldovin, mànager de l’empresa. Gràcies a aquestes ajudes van poder crear i realitzar un pla estratègic financer per plantejar el futur de l’empresa.

Les expectatives que tenien abans de començar amb el projecte eren de conèixer diferents punts de vista, que una persona amb coneixements i experiències de sectors diferents aliena a l’empresa els donés una visió independent del dia a dia d’una empresa com la seva, pel que fa a línies de finançament i interacció amb els bancs. Amb l’ajuda d’aquests experts han pogut arribar a conclusions i solucions on els hagués resultat difícil arribar-hi.

“Ens ha sorprès la implicació dels consultors o consultores en aquest cas, en aquest projecte”. Han pogut arribar a uns nivells d’exactitud i concreció òptims i a uns plantejaments força acurats de la situació on es troba l’empresa.

Un dels propòsits més importants que tenien era el d’aconseguir “una foto casi mil·limètrica del projecte Vicente Torns Distribution a nivell financer”. També ho era aconseguir un plantejament de futur amb ràtios de línies de finançament molt acurats. Tenir tots aquests coneixements, assegura Xavier Baldovin, és un avantatge a l’hora d’interaccionar amb els bancs, d’aquesta forma pots arribar a saber exactament els productes desitjats, la forma com es volen aconseguir i al millor preu. “Ha sigut una experiència molt pràctica en la nostra activitat i ens dóna recorregut”.

A les tutories es treballa sobre un model, però cada empresa té les seves especificitats. És per aquest motiu que són la millor eina de treball, ja que d’aquesta manera es poden adaptar i modelar a casos concrets. És també un valor afegit les interaccions de les consultores respecte d’altres empreses, que s’adapten a la seva realitat.

També s’han sorprès gratament per la professionalitat dels consultors i les ponències, del bon flux de comunicació i transmissió d’experiències i coneixements entre companyies per la similitud dels seus objectius. Agraeixen poder treballar en paral·lel amb empreses del mateix sector i treballar al costat d’empreses de diferents sectors però amb problemàtiques similars. “Compartir amb altres empreses realitats similars també et dóna una aportació extra”.

Més informació:

Podeu consultar la pàgina web de Vicente Torns  aquí.

Podeu consultar informació del projecte Consolidació Internacional aquí