“Qualsevol empresa hauria de poder aprofitar i voler aprofitar aquesta oportunitat que et donen”

L’empresa JB Fiser, situada al polígon industrial de Rubí, a la zona de Cova Solera, és una empresa que fabrica maquinària industrial i ofereix serveis per a la injecció de termoplàstics des de l’any 1952. Està especialitzada en la fabricació de maquinària d’injecció vertical, i també es dedica a la venda de maquinària, al disseny i la mesura d’aquesta, la reparació i transformació, i a la instal·lació de controls electrònics en maquinària antiga. L’empresa ja estava exportant prèviament, però va decidir incorporar-se al projecte Exporta per a Petita i Mitjana Empresa, ja que “ens va semblar interessant per aprofundir en coneixements d’internacionalització”, afirma Gemma Borras, directora de la petita empresa.

Aquest projecte en concret, Exporta per a Petita i Mitjana Empresa, és una activitat adreçada a qualsevol empresa de Rubí que vulgui començar a exportar els seus productes a altres països i que assessora les companyies i fomenta el contacte entre elles per tal de millorar en aquells àmbits on es detecten mancances. “El projecte ens ha proporcionat les eines necessàries per poder exportar a qualsevol país del món i poder consultar qualsevol dubte sobre normatives, estratègies, etc.”.  Així doncs, i amb l’ajuda del projecte ofert per l’Ajuntament de Rubí, l’empresa disposa d’una àmplia xarxa de distribució que abasteix múltiples localitzacions arreu del món.

Gemma comenta que tot i haver-hi projectes de gran varietat d’objectius i amb una molt bona programació i estructuració, és poca la participació d’empreses del sector. També apunta que és positiu que hi hagi diversitat i varietat d’empreses de diferents sectors a les sessions grupals, ja que aporten una gran quantitat de coneixements sobre diferents temes que poden ser interessants. Així també es pot arribar a crear una sinergia entre les empreses, i d’aquí en poden sortir ajudes entre elles.

Dins d’aquest projecte, “se’ns va donar la possibilitat de tenir tutories individualitzades i a nosaltres ens va anar molt bé per uns objectius que teníem concrets, poder aprofundir i poder finalment executar-los”. És bo, doncs, que el projecte pugui centrar-se i focalitzar-se en una sola empresa, d’aquesta manera es poden resoldre problemes concrets i acomplir petits objectius per aconseguir un gran objectiu. Les sessions van servir als responsables de JB Fiser per conèixer els instruments que podien utilitzar en la planificació de les seves estratègies a l’hora de crear una xarxa de distribució per poder exportar de forma competitiva a altres països d’arreu del món.

Segons Gemma Borras, aquest seguit de programes i projectes, que estan subvencionats per l’Ajuntament de Rubí, són molt bons per al creixement de les petites i mitjanes empreses locals a l’hora de crear una xarxa de distribució que abasteixi múltiples localitzacions. També assegura que aquests projectes estan molt ben estructurats i ofereixen diversos programes per a les diverses companyies, i anima a les empreses veïnes a participar-hi, ja que pot ser bo per a la mateixa empresa i per a les empreses del sector. “Qualsevol empresa hauria de poder aprofitar i voler aprofitar aquesta oportunitat que et donen”.

Més informació:

Podeu consultar la pàgina web de Jb Fiser aquí.

Podeu consultar informació del projecte "Inici a l'Exportació" aquí