“Animaria altres empreses a participar-hi perquè crec que el projecte incrementa l’activitat, l’activitat incrementa l’economia i això genera una redistribució de la riquesa entre el conjunt dels ciutadans de Rubí”

Des de l’any 1991 Ecofred es dedica a la instal·lació de sistemes i equips destinats a l’adequació i control de l’aire en diversos sectors industrials. Aquesta companyia rubinenca, ubicada al carrer Apel·les Mestres, 4, compta amb una gran experiència en el desenvolupament d’enginyeria per al disseny, instal·lació i manteniment de sales blanques, recintes crítics i àrees de biocontenció i alta seguretat microbiana. Entre els seus clients, hi ha empreses farmacèutiques, químiques, biotecnològiques, etc. Ecofred ofereix solucions tant a administracions públiques com a empreses privades, entre elles grans multinacionals i líders en els seus sectors.
 
Els responsables d’Ecofred tenien interès a integrar-se de manera activa en el teixit industrial de la ciutat i, per aquest motiu, van sumar-se al projecte Xarxa Rubí Empresa. “A partir de la primera reunió ja ens vam adonar que el projecte era molt interessant perquè posava en contacte les diferents empreses de Rubí”, explica Pere Martínez, gerent d’Ecofred. La interacció amb altres companyies va fer que Ecofred comencés a treballar de seguida amb Interactivos, una altra empresa que participava en el projecte i que es dedica a millorar la comunicació i les vendes dels seus clients a través d’Internet. “Anteriorment aquesta empresa ni la coneixíem”, explica Martínez.
 
El gerent d’Ecofred té clar què n’espera de la seva participació en la Xarxa Rubí Empresa: “Els nostres objectius estan centrats a intentar entrar a les grans empreses del nostre sector que hi ha a la ciutat i que també formen part d’aquest projecte. Podrien ser clients potencials nostres i estem treballant en aquest sentit. Nosaltres ja ens hem convertit en un nou client d’una companyia que participa en el projecte, Interactivos, i ara estem pendents de ser nosaltres els que rebem clients. Aquesta és la nostra expectativa”.
 
Des d’Ecofred es mostren molt satisfets amb els resultats de les sessions individuals, on han rebut assessorament per part d’un tutor que els ha donat les eines necessàries per modernitzar algunes àrees de l’empresa. “Les tutories personalitzades ens han ajudat a refrescar aspectes de la nostra activitat que teníem oxidats. Ens ha anat bé per adaptar-los a la nova realitat”.
 
Pel que fa a les sessions grupals, Martínez valora especialment el fet que les reunions han ajudat aquesta empresa rubinenca a conèixer el teixit econòmic de la seva ciutat: “Ens han permès tenir una perspectiva molt més àmplia de l’activitat empresarial de Rubí i mantenir intercanvis amb altres empreses. És una iniciativa que ens ha enriquit de forma considerable”.
 
En aquest sentit, Pere Martínez convida la resta de companyies de la ciutat a sumar-se a aquesta xarxa, que creu que acaba beneficiant el conjunt dels rubinencs: “Animaria altres empreses a participar-hi perquè crec que el projecte incrementa l’activitat, l’activitat incrementa l’economia i això genera una redistribució de la riquesa entre el conjunt dels ciutadans de Rubí”.
 
Més informació:

Podeu consultar la pàgina web de Ecofred  aquí.

Podeu consultar informació del projecte Xarxa Rubí Empresa aquí