Andersen anima a les altres empreses de la localitat a participar en aquests projectes, ja que han ajudat a l’empresa a aclarir i planificar el seu rumb.

ANDERSEN SA està situada a l’Avinguda de la Llana, al polígon industrial La Llana de Rubí. És una empresa que des de l’any 1974 es dedica a la fabricació i distribució de productes destinats a la sanitat animal, especialitats farmacològiques solubles i mescles de medicaments, ingredients i additius per a la nutrició animal. Andersen treballa per cobrir les necessitats del mercat amb productes d’alta qualitat i seguretat, oferint un servei tècnic, logístic i administratiu que compleixi amb les expectatives dels seus clients i per millorar la qualitat de vida i el benestar de l’animal.

L’empresa va decidir entrar al projecte Planifica Estratègicament la Teva Empresa, ofert i subvencionat per l’Ajuntament de la ciutat de Rubí, per diversos motius: “Ens va motivar entrar al programa Planifica Estratègicament la Teva Empresa, ja que hi ha molts canvis al món d’avui, al món globalitzat, i necessitàvem fer una estratègia per projectar el futur de l’empresa tenint sempre en compte molts factors, tant macros com micros, de l’entorn, que avui en dia canvia molt ràpidament” comenta Dag Andersen, General Manager de l’empresa Andersen.

Planifica Estratègicament la Teva Empresa està adreçat a empreses rubinenques que volen implantar una metodologia per fer previsions que les ajudi a visualitzar i a analitzar la projecció futura del seu negoci, disposin o no d’una estratègia empresarial.

Les expectatives que tenien els directius de l’empresa abans de començar i posar en marxa el projecte en qüestió, eren tenir una segona opinió, una opinió externa per guiar l’estratègia que duia i duu a terme actualment l’empresa, i sobretot de cara al futur. Trobar una guia que els ajudés a seguir unes directrius òptimes per al funcionament d’aquesta. Els objectius que la companyia ha assolit són que les consultores els han proporcionat una eina externa per poder posar l’estratègia en marxa i poder seguir treballant amb aquesta durant els anys vinents. “És una eina molt conceptual, és fàcil, i l’analítica de dades que proporciona és força detallada, permet veure en quin sector es poden dipositar les inversions de l’empresa.”

Les tutories personalitzades que els ha ofert el programa Planifica Estratègicament la Teva Empresa han ajudat a poder analitzar la situació en el present de la mateixa empresa dins d’un mercat global i poder així planificar-ne el futur. “Ens han proporcionat una eina que ens ajuda no només a analitzar el present, sinó també a poder projectar en el futur l’estratègia de l’empresa. Mitjançant l’anàlisi d’aquestes dades pots veure una mica què surt més rendible, quina part de l’empresa és més rendible, quina no, i cap a on has de dirigir els esforços i les inversions”.

Andersen anima a les altres empreses de la localitat a participar en aquests projectes, ja que han ajudat a l’empresa a aclarir i planificar el seu rumb. Els programes que s’ofereixen estan subvencionats per l’Ajuntament de Rubí i són gratuïts. També estan satisfets amb l’ajuda rebuda per a l’organització i la planificació de l’estratègia de futur, “i sobretot animo a qualsevol empresa que vulgui fer-ho a que tingui voluntat de millora”.

Més informació:

Podeu consultar la pàgina web de Andersen  aquí.

Podeu consultar informació del projecte Planifica Estratègicament la teva Empresa aquí