Condicions d'ús i Privacitat

La present Política de Privacitat regula el tractament que fa l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l'Ajuntament de Rubí de les dades personals que els usuaris puguin proporcionar a través de la web www.rubiempresa.net. D’acord amb aquesta Política, l’Oficina de Serveis a l’Empresa es compromet a respectar la privacitat d’aquestes dades i a tractar-les amb absoluta i estricta confidencialitat.

1.- Responsable del tractament de les dades

El responsable del tractament de les dades personals recollides per mitjà del web www.rubiempresa.net és:

AJUNTAMENT DE RUBÍ
Pl. Pere Aguilera, 1
08191 Rubí

2.- Dades que es tracten:

Les dades tractades són les dades d’identificació proporcionades voluntàriament pels usuaris a través dels formularis de la web, com ara nom i cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic i les incloses als camps de contingut lliure.

Només se sol·licitaran dades de caràcter personal quan aquestes siguin necessàries per a la sol·licitud d'algun servei facilitat a través de www.rubiempresa.net. Les dades obtingudes i les que es puguin originar com a conseqüència de l'execució del servei resulten necessàries per al desenvolupament, control, gestió i execució dels tràmits sol·licitats i seran incorporades als fitxers adients creats.

Aquestes dades se subministren de forma voluntària per l’usuari i essent informat del tractament que se'n fa i de la seva finalitat. Tota la informació que facilita l'usuari ha de ser veraç. L’usuari és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a l’Oficina de Serveis a l’Empresa o a tercers. L’Oficina de Serveis a l’Empresa es reserva el dret a excloure dels serveis a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

3.- Finalitats del tractament

Les dades subministrades a l’Oficina de Serveis a l’Empresa pels diferents mitjans habilitats per la web www.rubiempresa.net es tracten amb la finalitat de dur a terme o prestar els tràmits i serveis sol·licitats, enviar el butlletí informatiu a aquelles persones que s’hi hagin subscrit o contestar les sol·licituds presentades pels usuaris a través de la bústia de consultes. En cadascun d'aquests mitjans s’informa detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es duu a terme.

3.1.- Base legal per al tractament de les dades

La base legal per al tractament de les dades proporcionades pels usuaris és el compliment de la tasca d’interès públic que duem a terme quan prestem els serveis públics sol·licitats i exercim les nostres competències com a l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l'Ajuntament de Rubí.

En el cas de la subscripció a butlletins d’informació i de l’enviament d’avisos, queixes i suggeriments, la base jurídica per al tractament de les seves dades és el consentiment prestat en el moment de sol·licitar la subscripció al servei o d’enviar la seva petició a través de la bústia de consultes de la nostra web. Atès que la subscripció a aquests serveis o l’enviament de consultes té caràcter voluntari, l'usuari pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment en la forma i en els termes establerts en l’apartat 5 d’aquesta Política.

4.- Cessió a tercers

Les dades de caràcter personal recollides com a conseqüència del registre a www.rubiempresa.net no seran facilitades o comunicades a tercers aliens a l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l'Ajuntament de Rubí, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

4.1.- Termini de conservació de les dades

Les dades personals dels usuaris es conservaran durant el termini establert legalment o, en cas que no hi hagi un termini específic, durant el temps necessari per a dur a terme el tràmit o servei sol·licitat i mentre aquest estigui vigent. Un cop transcorregut aquest termini, les dades es suprimiran, llevat que siguin necessàries per a l’exercici dels drets de reclamació i defensa, cas en què es conservaran durant el termini de prescripció de les accions legals aplicables.

5.- Seguretat de les dades

L’Oficina de Serveis a l’Empresa de l'Ajuntament de Rubí garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades, compleixen els requisits d'integritat i seguretat establerts en la normativa vigent en cada moment.

L’Oficina de Serveis a l’Empresa té establertes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la privacitat i la seguretat de les seves dades de caràcter personal, en especial per evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat.

5.1.- Drets dels usuaris

Els usuaris podran, en qualsevol moment, exercir els drets reconeguts per la normativa de protecció de dades i, en particular, els següents:

·         Accés: Dret a sol·licitar quines dades personals tractem sobre la seva persona, quin ús en fem i a obtenir una còpia d’aquestes dades.

·         Rectificació: Dret a sol·licitar la modificació o rectificació de les dades inexactes.

·         Supressió: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i que no es faci tractament d'elles, fora del que la llei ens exigeixi conservar.

·         Limitació del tractament: Dret a sol·licitar que les seves dades siguin tractades només per necessitats legals.

·         Oposició: Dret a oposar-se a un o diversos tractaments concrets de les seves dades.

·         Portabilitat: Dret a rebre les seves dades en un format compatible perquè pugui lliurar-les a un tercer que li hagi d'oferir un servei.

Aquests drets poden ser exercits per l’usuari o pel seu representant, mitjançant una sol·licitud escrita i signada, tant presencialment a l’Oficina d'atenció ciutadana com per escrit a la següent adreça:

AJUNTAMENT DE RUBÍ
Plaça Pere Aguilera, 1
08191 Rubí

La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms de l'usuari, adreça, fotocòpia del DNI o passaport i contingut concret del dret exercitat.

Pel que fa a les persones que han prestat el seu consentiment per a la recepció del butlletí informatiu, poden revocar el consentiment prestat per correu electrònic a delegatprotecciodades@ajrubi.cat.

Així mateix, si l’usuari considera que no s’ha satisfet l’exercici dels seus drets, o bé que l’Oficina de Serveis a l’Empresa de l'Ajuntament de Rubí ha incomplert la normativa de protecció de dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apdcat.cat).

6.- Informació addicional

Si l’usuari desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que duu a terme l’Oficina de Serveis a l’Empresa es pot posar en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades a l'adreça de correu electrònic delegatprotecciodades@ajrubi.cat o per correu postal a l'atenció del Delegat de Protecció de Dades a Ajuntament de Rubí, Plaça Pere Aguilera, 1, 08191 Rubí.

7.- Política de cookies

Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema al disc dur de l'ordinador de l'usuari i que s'associen únicament amb un usuari anònim. No poden llegir dades del disc dur de l'usuari ni tampoc altres cookies dipositades per altres proveïdors a través dels seus espais web.

El portal www.rubiempresa.net fa servir les cookies només per obtenir informació sobre la data i l’hora de l'últim cop que l'usuari va visitar el nostre portal i els continguts escollits durant la seva navegació amb la finalitat d’obtenir estadístiques d'ús del portal, guardar l’idioma escollit de navegació i identificar la IP de connexió per evitar duplicitat en les votacions de les enquestes que es puguin fer en el portal.

Com a mecanisme de control, l'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies, si bé l’Oficina de Serveis a l’Empresa no es responsabilitza en el cas que la seva desactivació impedeixi el correcte funcionament de la pàgina. En el moment que l’usuari vulgui desactivar les cookies ho podrà fer a través de la secció de preferències del seu navegador d’Internet. Depenent del navegador, haurà de seguir determinats passos per modificar la configuració de les cookies en el seu ordinador:

Internet Explorer

Safari

Firefox

Chrome

Opera