ESTUDIS I PUBLICACIONS

MES I ANY

TEMÁTICA

Hermes
Recull de dades de la província de Barcelona
Estudi Estructura Empresarial de la Demarcació de Barcelona 2018
Cens de naus i parcel·les 2016
Informe cens naus i parcel·les desocupades PAE 2016
"Rubí, excel·lència empresarial" - Dossier del Diari de Terrassa
Informació de les pontencialitats econòmiques de Rubí en quan al seu territori, el seu desenvolupament industrial i la seva proximitat a Barcelona.
Pla Director de Polígons d'Activitat Econòmica de Rubí (2014)
Cens de naus i terrenys als Polígons d'Activitat Econòmica de Rubí (2010)
Estudi de vies de col·laboració entre l'Ajuntament de Rubí i els Agents de la Propietat Immobiliària (2010)
Estudi d'Infraestructures de Telecomunicacions als Polígons d'Activitat Econòmica de Rubí (2009)
Document Guia per a la Cogestió del Polígon d'Activitat Ecomòmica Molí de la Bastida de Rubí (2009)
Conclusions de l'Estudi de situació i estat dels Polígons d'Activitat Econòmica (2007)
Polígon industrial Carretera de Terrassa (2007)
Estudi de situació i estat dels Polígons d'Activitat Econòmica
Polígon industrial Can Rosés (2007)
Estudi de situació i estat dels Polígons d'Activitat Econòmica
Polígon industrial Can Sant Joan (2007)
Estudi de situació i estat dels Polígons d'Activitat Econòmica
Polígon industrial Ca n'Alzamora (2007)
Estudi de situació i estat dels Polígons d'Activitat Econòmica
Polígon industrial Rubí Sud (2007)
Estudi de situació i estat dels Polígons d'Activitat Econòmica
Polígon industrial Can Jardí (2007)
Estudi de situació i estat dels Polígons d'Activitat Econòmica
Polígon industrial Cova Solera (2007)
Estudi de situació i estat dels Polígons d'Activitat Econòmica
Polígon industrial Sant Genís (2007)
Estudi de situació i estat dels Polígons d'Activitat Econòmica