Aquestes ajudes de la Generalitat de Catalunya oscil·len entre els 2.000 i els 7.000 euros en funció del perfil que s'hi incorpori
 

Recentment s'ha publicat al DOGC 7403 la Resolució TSF/1531/2017, de 21 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la incorporació de persones sòcies treballadores o persones sòcies de treball en cooperatives i societats laborals en l'exercici 2017. El termini per sol·licitar la subvenció va del 4 de juliol al 3 d'agost de 2017, ambdós inclosos.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impulsa aquest programa d'ajudes amb l'objectiu de finançar part de la incorporació de socis o sòcies treballadors/ores o socis o sòcies de treball en una cooperativa o societat laboral, inscrita al registre corresponent i amb activitat o seu social a Catalunya.

Les ajudes, que oscil·len entre els 2.000 i els 7.000 euros, s'atorgaran per a les incorporacions realitzades entre el 17 de juliol del 2016 i el 30 de juny de 2017. La quantia màxima d'aquestes subvencions és gradual segons els col·lectius següents:

· Un import màxim de 7.000 euros per la incorporació de persones discapacitades com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.

· Un import màxim de 5.500 euros per la incorporació de dones com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals.

· Un import màxim de 4.000 euros per la incorporació de persones menors de 30 anys o amb 45 anys o més com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l'empresa s'hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució, l'import màxim és de 5.000 euros.

· Un import màxim de 2.000 euros per les persones no incloses en els col·lectius anteriors quan s'incorporin com a sòcies treballadores o de treball en cooperatives o societats laborals. En cas que l'empresa s'hagi constituït o estigui en procés de constitució en els 12 mesos anteriors a la data de la publicació al DOGC d'aquesta Resolució, l'import màxim és de 3.000 euros.

En tots els casos les subvencions també es poden concedir quan la jornada de treball del soci treballador o soci de treball incorporat ho sigui a temps parcial, si bé en aquest supòsit la quantia de la subvenció és proporcional al temps efectiu de la jornada de treball.