L'ajut es pot demanar fins al 10 de setembre i el tràmit s'haurà de realitzar per via telemàtica


La Generalitat de Catalunya ha obert el termini per sol·licitar les Subvencions per a la incorporació de socis o sòcies treballadors/es o socis o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals. Amb l'entrada en vigor de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els tràmits s'hauran de fer de manera electrònica i cal disposar de signatura electrònica.

Els imports de les subvencions són els següents:


Per a nova creació (12 mesos)

· Per incorporació de socis d'entre 30 i 44 anys: 3.000 €

· Per menors de 30 anys i 45 anys o més: 5.000 €

· Per dones: 5.500 €

· Per persones amb discapacitat: 7.000 €


Per a consolidació

· Per incorporació de socis d'entre 30 i 44 anys: 2.000 €

· Per menors de 30 anys i 45 anys o més: 4.000 €

· Per dones: 5.500 €

· Per persones amb discapacitat: 7.000 €


Trobareu els formularis de sol·licitud i tota la informació relacionada amb la documentació i els requisits per accedir a les subvencions en el Canal Empresa o a l'apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya.

Hi podran accedir les incorporacions de soci des de l'1 de juliol de 2017 i fins a la data de publicació de la Convocatòria.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de setembre de 2018.