LinkedIn Twitter Facebook
JORNADA

Jornada formativa RelleuPime

 

Jornada formativa RelleuPime

RelleuPime


Programa

La continuïtat del negoci és l’objectiu principal de tots els empresaris, tot i que, sovint, el nostre dia a dia no ens permet desenvolupar i preparar un Pla de Continuïtat de Negoci. Amb PIMEC i RelleuPime, identifica i prepara les diverses situacions que poden afectar la continuïtat del teu Negoci o Empresa.

RelleuPime, què és?

- Es tracta d’un acord consensuat, d’un marc de les relacions entre empresa i successors i entorn (familiar o no), signat entre els participants socis d’una empresa.

- El procés d’elaboració fins a arribar a un pacte és tan important com el resultat final.

- Vol assegurar la continuïtat del negoci (en mans de la família, si és possible), garantint la unitat, l’harmonia, els valors empresarials, fundacionals, o els criteris de rendiment econòmic.

- És un codi de conducta personal i social, un exercici d’autoregulació.

- Fixa amb antelació les futures regles del joc participants/família-empresa.

- No hi ha un format estàndard, és convenient que quedi establert per escrit i signat.


Fases del programa RelleuPime

· Planificació

· Preparar el successor

· Traspàs

· Retirada 
 

PLACES LIMITADES

L'organització es reserva el dret d'anul·lar les jornades formatives que no tinguin un mínim de participants.

Durant la sessió formativa es podran realitzar fotografies i/o gravacions audiovisuals. La inscripció a l'acte porta implícit el consentiment per poder publicar fotografies o documents videogràfics on la persona inscrita pot aparèixer.

Informació

OFICINA DE SERVEIS A L’EMPRESA (OSE) 
Tel. 
93 588 70 00 ext.1437
A/e: formacio@rubiempresa.net
www.rubiempresa.net

Inscripció

Segueix-nos al: