Ajuts dirigits a empreses ja establertes a Catalunya o empreses en procés d'establir-s'hi. Obert termini fins al 18 d'octubre!


El Departament d'Empresa i Coneixement, a través d'ACCIÓ –l'agència per a la competitivitat de l'empresa- ha obert el termini per sol·licitar ajuts per a projectes d'inversió d'alt impacte realitzats a Catalunya. Seran considerats d'alt impacte, els projectes tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en procés d'establir-s'hi, amb inversió d'actius fixes i/o creació d'ocupació, així com projectes de creació o ampliació de centres d'R+D.


Poden beneficiar-se empreses que portin a terme projectes com aquests:

• Projectes de creació d'ocupació. Mínim 15 nous llocs de treball o 50 pel cas de centres de serveis.

• Projectes d'inversió empresarial en actius fixes, que incorporin una nova activitat. Mínim 2 milions d'euros de despesa mínima acceptada, en actius fixes materials i immaterials.

• Projectes de creació de centres d'R+D+i o ampliació de centres ja existents a Catalunya. Creació d'un mínim de 8 llocs de treball vinculats a l'activitat d'R+D+i o, creació d'un mínim de 5 llocs de treball vinculats a l'activitat d'R+D+i i una inversió en equipament científic o de laboratori de com a mínim 500.000 euros.

• Projectes de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental (R+D). La despesa mínima del projecte és 1.000.000 euros.

• Projectes d'inversió en actius fixes vinculats a l'adquisició d'Unitats Productives d'empreses en concurs de creditors del sector industrial o de serveis a la indústria. Despesa mínima en actius materials i immaterials ha de ser de 200.000 euros.

• Projectes estratègics per l'economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l'activitat de les empreses ja presents.

El termini per presentar sol·licituds està obert fins al 18 d'octubre de 2017.