Fins al 20 d'octubre es poden presentar projectes empresarials que tinguin un impacte social
 

El Consell Comarcal del Vallès Occidental té oberta la convocatòria per presentar projectes a la 4a edició del concurs Idees innovadores per a reptes socials en el marc de la Xarxa d'Innovació Social del Vallès Occidental. El termini per presentar sol·licituds està obert fins al pròxim 20 d'octubre. El concurs vol identificar, fer emergir i accelerar la posada en marxa d'idees innovadores que tinguin potencial de crear ocupació de manera sostenible i que es plasmin en una proposta inicial de projecte empresarial. S'hi poden presentar associacions, entitats i/o fundacions, ciutadans/es, cooperatives i empreses, universitats i centres de recerca, i escoles de formació professional, entre d'altres.

Els quatre projectes guanyadors rebran una aportació econòmica de 2.500 euros cadascun i el suport d'una consultoria externa per a la maduració i millora de la idea, el contrast amb potencials clients, en l'elaboració del model de negoci i full de ruta del projecte. A més, tindran accés a serveis i recursos d'altres administracions locals i participaran en una trobada anual d'emprenedoria amb possibilitat de presentació a potencials inversors. Els projectes finalistes també rebran suport de la comunitat de la Xarxa d'Innovació Social del Vallès en la difusió i promoció dels projectes.

Les propostes presentades cal que estiguin vinculades al sector de l'economia social i solidària i proposin un model de gestió empresarial que fomenti la democràcia interna i la responsabilitat social amb el territori. També cal que incorporin elements innovadors ja sigui en la mateixa idea com en el producte, servei o procés i potenciïn i fomentin la cultura emprenedora, la participació i la creativitat. Cal que sigui possible concretar les propostes en projectes amb impacte econòmic directe o indirecte.

Es prioritzaran les idees que abordin algun dels aspectes següents:

· Generin ocupació per a joves de menys de 25 anys, sense experiència professional i que han acabat els seus estudis, o aturats de llarga durada de més de 45 anys que troben dificultats per reintegrar-se al mercat laboral.

· Promoguin l'acció col·lectiva amb perfils professionals diversos que siguin capaços de formar un equip interdisciplinari.

· Tinguin un objectiu social i una visió innovadora que consisteixi a aplicar una combinació de solucions tecnològiques i tècniques.

· Promoguin la col·laboració entre centres formatius (sobretot universitats i centres de formació professional), les empreses o cooperatives, entitats no lucratives i les persones desocupades.

· Adaptin i apliquin programes o iniciatives que hagin funcionat amb èxit en un altre context al territori.

· Millorin i/o transformin aspectes claus del mercat de treball: intermediació laboral, formació treballadors i desocupats, inserció col·lectius vulnerables...

· Abordin problemàtiques relacionades amb la sostenibilitat i el medi ambient.

Qui es pot presentar?

Associacions, entitats i/o fundacions, ciutadans/es (emprenedors, desocupats,...), cooperatives i empreses, universitats i centres de recerca, i escoles de formació professional, altres anàlogues a les anteriors.

Quins documents s'han de presentar?

· Declaració Responsable

· Formulari de presentació de propostes

On es poden entregar els documents?

Els documents es podran entregar per correu electrònic, a ccvoc.innovacio@ccvoc.cat o en format paper al registre del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Podreu trobar tota la informació i documentació necessària per participar en el següent enllaç.