Xarxa Rubí empresa


Informació general

  • 4a Edició del Projecte
  • INSCRIPCIÓ TANCADA: demana informació a Miguel Segura al 93 588 70 00 ext.1439 o envia un email al masm@ajrubi.cat
  • Durada del projecte: de maig a novembre 2017
  • Subvencionat al 100% per l'Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona

Breu explicació del projecte

El projecte Xarxa Rubí Empresa és un projecte subvencionat al cent per cent per l’Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona i té dos objectius ben definits:

- Treballar amb les empreses participants, de manera directa i pràctica, per acompanyar-les en el desenvolupament de processos innovadors perquè siguin més competitives, alhora que es genera un impacte positiu al territori.

- Generar una comunitat d’empreses i organitzacions que treballin en xarxa generant coneixement compartit en el marc de la ciutat de Rubí per a la generació d'aliances en clau de proximitat .

El projecte promou l’optimització de recursos, la proximitat en clau de ciutat, l’ús de les noves tecnologies i les relacions de confiança, tot per generar empreses diferenciades, competitives i socialment responsables.

L’edició d’enguany s'enfoca especialment en promoure la generació de col•laboració entre empreses de diferents sectors i empreses i grups de recerca d'universitat i centres tecnològics.

Per alta part, les empreses integrants del projecte podran participar en grups de treball reduïts per compartir aprenentatge i experiències sobre:
• economia circular i integració de la sostenibilitat en el model de negoci
• direcció de persones i comunicació interna
• transformació digital.
Cada empresa dissenyarà el seu propi itinerari triant una de les tres opcions

El projecte es portarà a terme en tres àmbits que es treballaran de manera simultània.

El primer àmbit promou la innovació i la diferenciació des de dins de l'empresa considerant les seves particularitats i les oportunitats de l'entorn i amb el lliurament d'un pla estratègic. Hi participaran 6 empreses que rebran acompanyament individualitzat.

El segon àmbit correspon a la participació en dues sessions grupals sobre temes d'interès per a totes les empreses participants en el projecte. Aquestes sessions s‘adrecen a 30 empreses de tarannà innovador i col•laboratiu arrelades al territori. A més es realitzarà un marketplace per promoure el coneixement entre les empreses integrants del projecte i grups de recerca presents al territori per oferir solucions innovadores al mercat.

El tercer àmbit correspon a la participació en un dels tres workshops temàtics i molt orientats a la pràctica. Es podrà triar una de les tres temàtiques tractades: economia circular i integració de la sostenibilitat en el model de negoci, direcció de persones i comunicació interna i transformació digital.
Aquests grups de treball es reuniran en dues ocasions i rebran acompanyament i eines de treball per poder dissenyar el seu propi itinerari de millora.

Es duran a terme sessions grupals que dotaran d’eines de treball les empreses participants.

Les 6 noves empreses integrants que s’incorporin a la Xarxa Rubí Empresa rebran assessorament i dinamització durant un total de vint hores i al llarg de vuit mesos(1) per part de persones especialitzades en innovació, estratègia, comunicació, sostenibilitat i responsabilitat social,recursos humans, noves tecnologies i comunicació estratègica.

Ens basem en els bons resultats obtinguts en projectes anteriors, referents a la satisfacció de les plantilles, la millora de la productivitat, la innovació i diferenciació de les empreses, duts a terme per l’Ajuntament de Rubí durant els darrers anys. Ens basem també en la trajectòria de la Xarxa Rubí Empresa, en eines com rubiempresa.net i en l’expertesa de les persones que implementen el projecte Xarxa Rubí Empresa.
 

Beneficis per a l'empresa

1. Adquirireu capacitats per desenvolupar una política innovadora adaptada a les necessitats de la vostra empresa, que incidirà en la millora de la vostra competitivitat i el compromís de la plantilla.
2. Formareu part d’una xarxa potent d’empreses de la ciutat dinamitzada per l’Ajuntament de Rubí i amb l’ajut d’altres iniciatives locals, basada en la sinergia i la proactivitat, que busca un impacte directe pel que fa a la innovació sostenible en tots els àmbits i situant les persones al centre de les organitzacions.
3. Optimitzareu els recursos de proximitat en el marc de la ciutat i la comarca a l’abast de les empreses de Rubí.
4. Obtindreu eines i recursos per al desenvolupament de processos d’innovació en diferents àmbits per potenciar la flexibilitat i adaptació de la teva organització a les noves necessitats del mercat mitjançant el treball en xarxa, l’estratègia digital i la satisfacció en la vostra cadena de valor, tant de la vostra plantilla com dels vostres clients i proveïdors
5. Rebreu acompanyament individualitzat per part de persones expertes durant el projecte per a la implementació de les actuacions més indicades per innovar en xarxa a la vostra empresa a la vegada que n’impulseu la diferenciació.
6. Compartireu experiències amb empreses referents de la ciutat i la comarca mitjançant les sessions grupals formatives i els workshops temàtics.
7. Millorareu els resultats de l’empresa i potenciareu el compromís de la vostra plantilla, amb indicadors mesurables.
8. Fomentareu les aliances estratègiques amb empreses i organitzacions de recerca amb contacte a Rubí per potenciar el valor afegit i la diferenciació de la vostra empresa.
9. Millorareu la comunicació interna i externa de l’empresa en els àmbits off destacant els elements que us diferencien en el vostre sector i que fan que la vostra organització tingui una cultura corporativa única, font d’atracció de talent
10. Podreu participar-hi gratuïtament. És un projecte subvencionat al cent per cent per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Rubí sense cap cost per a les empreses participants.
 

A qui va adreçat

Els destinataris d’aquest projecte són 6 empreses ubicades a la ciutat de Rubí (grans empreses o pimes) amb un mínim de tres persones treballadores i que hagin estat constituïdes abans del desembre de 2014. En queden exclosos els àmbits de comerç i turisme.

Es prioritzarà la diversitat de sectors, la mentalitat oberta i la proactivitat de les empreses sol•licitants en relació amb la seva disposició a participar en el projecte.

Les organitzacions seleccionades s’incorporaran a la Xarxa Rubí Empresa, que actualment està formada per 32 empreses referents de la ciutat.

Metodologia de treball

El projecte es portarà a terme en cinc fases.

FASE 1

Generació d’un nou model de treball col·laboratiu entre empreses

Utilització de les noves tecnologies, a la vegada que es porten a terme actuacions presencials en què les empreses puguin conèixer i intercanviar experiències personalment.

Generació d’un espai de col•laboració on es tracten temàtiques d’interès comú per a totes les empreses participants, complementant les seves necessitats individuals i els seus processos innovadors. Es buscarà establir relacions duradores i sinèrgiques entre les 22 empreses participants i les 6 noves empreses integrants de 2017, però també entre les empreses mentores presents a la ciutat de Rubí i comarca, que col•laboraran en les sessions grupals compartint la seva experiència en innovació, recursos humans i responsabilitat social.

FASE 2

Realització d’accions grupals

Realització de tres sessions grupals presencials (una d'elles en format marketplace ), en què ’impartirà una formació específica mitjançant experiències pràctiques d’empreses del territori per fomentar el debat i el coneixement entre les empreses participants i els agents de recerca de proximitat.

Sessió 1. Generació d’entorns innovadors i sostenibles propis de les empreses del segle XX1 : cap a l'economia circular i la transformació i les aliances estratègiques
Trobada formativa i de debat per explicar conceptes bàsics d’innovació,s ostenibiltat i economia circular. Presentació de les noves empreses integrants de la Xarxa Rubí Empresa.

Sessió 2. Marketplace entre empreses i grups de recerca (empresa-empresa, empresa-grup de recerca):

Jornada que promou la col•laboració per a la generació d'aliances entre empreses i grups de recerca mitjançant reunions individualitzades de qualitat. Aquesta trobada comptarà amb una agenda prèvia on les parts coneixeran prèviament els objectius de la recerca de col•laboració

Sessió 3. Com promoure el talent per generar organitzacions innovadores i sostenibles. Mostres d'integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible al procés innovador a la PIME i exemples de col•laboració entre empresa i universitat/centres de recerca.

FASE 3

Tutories individualitzades per a la generació d'innovació de l'empresa en diferents àmbits d'actuació.
Realització de tres tutories i un acompanyament individualitzat a les sis empreses participants en el projecte Xarxa Rubí Empresa (4a edició).

Tutoria 1. Detecció de necessitats i diagnòstic individualitzat de la situació actual de l’empresa per generar el pla estratègic amb proposta d’actuacions:
Anàlisi missió, visió i valors. Objectius clau de l’empresa per als propers tres anys. Anàlisi DAFO de les diferents àrees de l’empresa amb informació qualitativa (focus grup amb personal directiu).
Anàlisi de la política actual de recursos humans i necessitats de millora: selecció, comunicació interna, coaching d’equips, lideratge, desenvolupament de trajectòria professional, comunicació amb els grups d’interès, salari emocional i gestió del temps de treball, sistemes de gestió d’innovació dels equips...

Tutoria 2. Lliurament del pla estratègic per a la innovació i la diferenciació amb proposta d’actuacions per portar a terme durant el projecte:
Aquest pla tindrà presents els objectius de l’empresa, el posicionament, els elements de diferenciació respecte al seu sector i les oportunitats de millora per a la generació d’innovació. Inclou una proposta d’actuacions, que seran valorades per part de l’empresa marcant prioritats en la seva implementació durant el projecte parcialment o totalment, en funció de cada cas.

Tutoria 3. Acompanyament i seguiment en la implementació d’actuacions:
Posada en marxa de les actuacions triades per l’empresa amb indicadors específics per mesurar els resultats considerant les prioritats, els ritmes i els recursos de l’empresa.
El desenvolupament de les tutories es portarà a terme de manera presencial i es donarà suport en línia mitjançant el correu electrònic, la plataforma rubiempresa.net i eina cloud.
 

FASE 4

Workshops temàtics
Les empreses integrants de la Xarxa Rubí Empresa podran triar participar en un dels tres workshops temàtics que es centraran en fomentar el coneixement des del vessant més pràctic en referència a :
- Cap a l'economia circular i incorporació de la sostenibilitat en el model de negoci.
- Transformació digital: fases prèvies per a la participació activa i eines més indicades per fomentar la participació i el coneixement per generar valor compartit.
- Direcció de persones i comunicació interna: dels Recursos Humans a la Direcció de persones: empoderant el talent per generar organitzacions innovadores.

 

FASE 5

Mesurament de resultats
Elaboració d’un document amb informació agregada en el marc del projecte Xarxa Rubí Empresa amb dades quantitatives referents a indicadors de resultats que serà presentat en roda de premsa.

Resultats esperats

La Xarxa Rubí Empresa es basa en una metodologia contrastada amb bons resultats (2), que hem constatat gràcies a les següents afirmacions que hem rebut de les empreses:
• He conegut i incorporat noves eines de treball que han estat útils per a la meva estratègia (85 %).
• Em resulta d'utilitat formar part de la Xarxa Rubiempresa? El 100% de les empreses integrants volen continuar formant part de la Xarxa Rubí Empresa
• El 85% de les empreses han millorat la seva estratègia de Direcció de Persones (RRHH) i han percebut una millora en el clima laboral .
• El 80% de les empreses han impulsat actuacions per a la generació d'innovació en el marc del pla estratègic individualtizat. Aquesta actuació ha estat altament valorada per un 71,3% de les empreses.
• El 95% de les empreses han valorat molt positivament les sessions grupals per generar relacions de confiança.
• El 42% de les empreses incorporades a 2016 han han tingut contacte indvidualitzat arrel de la Xarxa Rubí Empresa per detectar oportunitats i sinèrgies. En el cas de les empreses d'edicions anteriors el contacte indidivualitzat per a la generació de sinèrgies s'incrementa al 80%.
• El 71% de les empreses integrants coneix millor les tendències del mercat i les eines d'innovació més indicades.
• El 57% de les empreses estan incorporant la sostenibilitat al seu model de negoci.

-------------------------------------
(1) Vint hores de treball del qual es beneficiarà l’empresa, incloent-hi sessions presencials i treball indirecte.
(2) Dades agregades de la suma del 80 % de les empreses integrants de la Xarxa Rubí Empresa (1a, 2a i 3a edició) enquestades de manera anònima.

Informació del projecte i sol•licitud de participació

OFICINA DE SERVEIS A L’EMPRESA (OSE)
Masia de Can Serra c/ Can Serra, 3, PAE CiT 5B La Llana
08191 Rubí • Tel. 93 588 70 00, ext. 1439

Miguel Segura
masm@ajrubi.cat

 

Empreses participants

Edició 2017

Wetron automation tecnology, S.A. ( Desenvolupem, dissenyem i implementem sistemes i solucions d’automatització, control i sistemes d'informació)
Teycars (Malengashi S.L.) ( Mobilitat elèctrica)
Recymet Systems, S.L. ( Reciclatge, aleacions especials)
British House Languages,  S.L. (Escoles d'idiomes, formació in company)
José Escuder,S.L. (Comerç Engròs Productes Químics)
Rema Tip Top Ibérica SA (Especialistes en maquinaria de automoció, solucions integrals industrials i per enginyeria)

Edició 2016

Dermofarm (Farmàcia i Cosmética)
Germans Boada  (Fàbrica d'eines per la construcció) Vídeo
Andersen SA (Rubinum) - Alimentació animal
Portal Rubí TV  ( Comunicació)
Roche Hermanos ( Fabricació de productes Plàstics) Vídeo
Ruffini SA  (Fundació alumini injectat)
Scame (Comerç a l'engròs de material elèctric)
Continental (Fabricació i muntatge de quadres d'instruments i pantalles d'informació per a automòbils)
Vicente Torns ( Transformadors de coure- semielaborats de coure )
Eurofrance ( Disseny i Fabricació de Fragàncies )
 

Edició 2015

Arditec (manteniment informàtic) Vídeo
BJC –integrada en Grup Siemens- (fabricació de petit material elèctric) Vídeo
Campos Estela
(serveis de restauració)
Complift
(distribució de productes d’elevació)
Dormity
.com
(fabricació i venda de mobiliari per al descansa)
Vídeo
DSV Road Spain (transport internacional per carretera) Vídeo
Ecofred Sistemas (enginyeria especialitzada en sales blanques) Vídeo
Integral Maquinaria (maquinària de jardineria)
Interactivos (agència de màrqueting digital) Vídeo
Parcs i Jardins de Catalunya (jardineria i manteniment d’espais públics)

 

Edició 2014

Grifoll Print Promotions (arts gràfiques) Vídeo
Bernui
Exclusivas
(il·luminació)
Fervinter
(sector detergents)
Folegax
(electronic outsourcing)
Cartonatges Rubí
(embalatge)
Vídeo
Copymat
(arts gràfiques)

Dispensari Veterinari Vallès
(salut animal)
Vídeo
Alzamora Dental (salut dental)
Empenta Consulting
(consultoria responsabilitat social)
Mas Acoustics
(enginyeria de so)
Vídeo
Serca Injecció de Plàstics (enginyeria plàstica)
Tubos
Capilares
(metal·lúrgia).

Informació del projecte i sol·licitud de participació

Oficina de Serveis a l'Empresa (OSE)
Masia de Can Serra c/ Can Serra, 3, PAE CiT 5B La Llana 08191 Rubí

Tel. 93 588 70 00, ext. 1439
Miguel Segura
masm@ajrubi.cat


Formulari per participar en els projectes
 

Fitxes dels projectes

> Quadre de Comandament.pdf
> Solucions Financeres.pdf
> Planifica Estratègicament la teva empresa.pdf
> Xarxa Rubí Empresa.pdf
> Inici a l'Internacionalització.pdf
> Consolidació Internacional.pdf
> Diversificació Internacional.pdf

OrganitzatAmb el suport