Projectes per a empreses

Els Projectes de Millora de la Competitivitat Empresarial  estan dissenyats  per donar-te suport amb l’objectiu de crear i implementar un pla de treball individualitzat que ajudi a créixer el teu negoci.

Aquest suport esta estructurat en:

Fase 1

Selecció d’empreses participants

Si ets una empresa ubicada a Rubí ( excepte si ets comerç i turisme) i estàs interessada en participar-hi omple el formulari per valorar la teva candidatura. Del total de candidatures rebudes se’n farà una selecció de les 40 empreses amb més potencial de creixement. 

Les empreses seleccionades han d’acomplir amb les seves obligacions laborals, tributàries i fiscal respecte a l’AEAT i Seguretat Social.

Fase 2

Reflexió i elaboració del pla de treball

L’objectiu d’aquesta fase és doble:

Primer, realitzarem una primera entrevista per analitzar la situació de la teva empresa i definirem objectius

En segon lloc, i sobre la base de la diagnosi ja realitzada, es definirà un pla de creixement operatiu enfocat al teu negoci, amb el suport i assessorament de consultors especialitzats.

Fase 3

Suport en l’execució del pla de creixement

A la tercera i última fase del programa et donarem suport per posar en marxa les accions identificades en el pla de creixement del teu negoci a través d’un pla d’acció. En aquesta fase participaràs en les següents activitats:

Sessions individuals in company (12 hores):
Un expert de l’àrea o àrees identificades com a prioritàries a treballar (Gestió empresarial, Planificació estratègica, Comercialització, Recursos Humans, Finançament, Innovació o Internacionalització) t’acompanyarà en tot el procés i et donarà suport en l’execució de les actuacions.

Formació:
Amb experts en lideratge, innovació, comercialització, finançament, transformació digital i internacionalització perquè puguis reflexionar i aplicar al teu negoci aquests elements clau de creixement empresarial.

 

Xarxa Rubí Empresa
Xarxa Rubí Empresa
Projecte adreçat a empreses que volen innovar, diferenciar-se i buscar la complementarietat mitjançant la sinergia i la col·laboració en xarxa.
Quadre de Comandament
Quadre de Comandament
Projecte orientat a millorar la competitivitat i la presa de decisions de l'empresa, diagnosticant si l'empresa està desenvolupant un bon pla estratègic.
Planifica estratègicament la teva empresa
Planifica estratègicament la teva empresa
Projecte adreçat a empreses que vulguin generar una metodologia que les ajudi a analitzar la seva projecció futura, perquè se'n pugui valorar la supervivència i la competitivitat
Internacionalització
Internacionalització
Projecte adreçat a empreses que volen començar a exporta o volen consolidar o diversificar la seva experiència per millorar-ne els resultats.
Solucions Financeres
Solucions Financeres
Projecte adreçat a empreses que volen accedir al finançament bancari o millorar la seva tresoreria per ser més competitives

Informació del projecte i sol·licitud de participació

Oficina de Serveis a l'Empresa (OSE)
Masia de Can Serra c/ Can Serra, 3, PAE CiT 5B La Llana 08191 Rubí

Tel. 93 588 70 00, ext. 1439
Miguel Segura
masm@ajrubi.cat


Formulari per participar en els projectes
 

Fitxes dels projectes

> Quadre de Comandament.pdf
> Solucions Financeres.pdf
> Planifica Estratègicament la teva empresa.pdf
> Xarxa Rubí Empresa.pdf
> Inici a l'Internacionalització.pdf
> Consolidació Internacional.pdf
> Diversificació Internacional.pdf

OrganitzatAmb el suport