LinkedIn Twitter Facebook
JORNADA

Jornada d'internacionalització: Fiscalitat en comerç internacional

 

Jornada d'internacionalització: Fiscalitat en comerç internacional

Designed by xb100 / Freepik


Programa

El moviment internacional de mercaderies, sigui dintre o fora de la UE, té implicacions fiscals que tota empresa que gestiona operacions de comerç internacional ha de conèixer.

Saber quins són els impostos 
concrets  que graven les importacions, les exportacions i els intercanvis intracomunitaris, com funcionen aquests impostos i com es calculen les bases impositives sobre les quals s’apliquen és necessari per a una bona gestió de les operacions.

 

Temari

·          1. Els Impostos

• Models fiscals
• Tipus d’impostos
• Obligacions fiscals en la compravenda internacionals

2. L'IVA en Comerç Internacional
• Règims d’IVA
• El SII
• IVA en les operacions intracomunitàries
• IVA en Importacions, Operacions Assimilades i Exportacions
• Deduccions d’IVA
• La prorrata

3. L'IVA en Operacions Especials
• Vendes a distància
• Operacions triangulars
o Intracomunitàries
o Extracomunitàries

4. Els Impostos Especials (IIEE o accisas) i els Règims de circulació
 
5. Règims fiscals especials

 

PLACES LIMITADES

Admissions per ordre d'inscripcions.

L'organització es reserva el dret d'anul·lar les jornades formatives que no tinguin un mínim de participants.

Advertiment: durant la sessió formativa es podran realitzar fotografies i/o gravacions audiovisuals. La inscripció a l'acte porta implícit el consentiment per poder publicar fotografies o documents videogràfics on la persona inscrita pot aparèixer

Informació

OFICINA DE SERVEIS A L’EMPRESA (OSE) 
Tel. 93 588 70 00. ext. 1434
A/e: masm@ajrubi.cat
www.rubiempresa.net

Inscripció